Informační setkání členů SDT
„Virtuální prostředí – nástroj rozvoje městské aglomerace"

3. 11. 2022

On-line – prostřednictvím MS Teams

Podrobnější informace poskytne na požádání kancelář SDT.

Aktuální informace

Program informačního setkání
3.11. Virtuální prostředí – nástroj rozvoje městské aglomerace
9:45 Registrace na Teams

 

10:00 Zahájení setkání

Roman Srp, prezident SDT

10:05 Virtuální prostředí - nástroj rozvoje městské aglomerace

Prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D., ředitel ústavu, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VÚT Brno

10:30 Moderovaná diskuse

Roman Srp, prezident SDT

11:00 Závěr

 

Místo konání

On-line – prostřednictvím MS Teams

 
     
  Pořadatel