Ze strany NÚKIB nebyla prezentace poskytnuta k širokému využití a zveřejnění na webu. Pouze na vyžádání pro členy SDT v pdf.
Zájem o prezentaci ze strany členů SDT adresujte na j.tomrle@sdt.cz
Zpět
 
     
  Pořadatel