Informační setkání členů SDT
„Kybernetická bezpečnost a zákonné povinnost
pro povinné subjekty“

16. 9. 2022

On-line – prostřednictvím MS Teams

Podrobnější informace poskytne na požádání kancelář SDT.

Aktuální informace

Program informačního setkání
16.9. Kybernetická bezpečnost
a zákonné povinnosti pro povinné subjekty
8:45 Registrace na Teams

 

9:00 Zahájení setkání

Roman Srp, prezident SDT

9:05 Vystoupení zástupců Odboru regulace Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnosti (NÚKIB).
Téma:
  • Představení povinností plynoucí ze Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZKB) a Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (VKB).
  • Rozbor vybraných bezpečnostních opatření.
  • Kontrola plnění ZKB a VKB.
  • Certifikace kybernetické bezpečnosti
  • Spolupráce a komunikace s NÚKIB.
11:15 Moderovaná diskuse

Roman Srp, prezident SDT

11:30 Závěr

 

Místo konání

On-line – prostřednictvím MS Teams

 
     
  Pořadatel