Informační setkání členů SDT
„Aktuální informace o připravované revizi evropského regulačního rámce ITS (Směrnice ITS)“

22. 2. 2022

On-line – prostřednictvím MS Teams

Podrobnější informace poskytne na požádání kancelář SDT.

Aktuální informace

Program workshopu
22.2. Aktuální informace o připravované revizi
evropského regulačního rámce ITS (Směrnice ITS)
8:45 Registrace na Teams

 

9:00 Zahájení setkání

Roman Srp, prezident SDT

9:05 Revize evropského regulačního rámce ITS, novelizace (revize) Směrnice ITS, novelizace delegovaných aktů, předpokládané dopady na prostředí ITS.

Martin Pichl, Ministerstvo dopravy ČR

9:30 Moderovaná diskuse

Roman Srp, prezident SDT

10:00 Závěr

 

Místo konání

On-line – prostřednictvím MS Teams

 
     
  Pořadatel