Informační setkání členů SDT
„Aktuální informace o Operačním programu Doprava“

7. 2. 2022

On-line – prostřednictvím MS Teams

Podrobnější informace poskytne na požádání kancelář SDT.

Aktuální informace

Program workshopu
7.2. Aktuální informace o Operačním programu Doprava
9:45 Registrace na Teams

 

10:00 Zahájení setkání

Roman Srp, prezident SDT

10:05 Aktuální informace o Operačním programu Doprava na národní úrovni

Michal Ulrich, Ministerstvo dopravy ČR

10:30 Moderovaná diskuse

Roman Srp, prezident SDT

11:00 Závěr

 

Místo konání

On-line – prostřednictvím MS Teams

 
     
  Pořadatel