Systémy řízení dopravy v Praze: Dnes a zítra
Workshop 4 platformy „Organizace, ovlivňování
a řízení dopravy pro Prahu 21. století“

14. 4. 2021

On-line – prostřednictvím MS Teams

Aktuální informace

Na základě dohody vznikla diskusní platforma s názvem Organizace, ovlivňování a řízení dopravy pro Prahu 21. století (Prague Traffic Management in 21st century), kterou bude provozovat společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK Praha) ve spolupráci se Sdružením pro dopravní telematiku, z.s. (SDT).

Cílem platformy je nabídnout důvěryhodné prostředí pro vzájemnou výměnu informací, zkušeností a názorů na další žádoucí rozvoj organizace dopravy na území hlavního města Prahy, a to se zvláštním přihlédnutím k současnému stavu společnosti TSK Praha a touto společností provozovaným systémům a službám ITS.

Program workshopu
14.4. Workshop platformy Organizace, ovlivňování a řízení dopravy pro Prahu 21. století
9:30 Registrace přednášejících

 

10:00 Přivítání účastníků a úvodní slovo

Martin Pípa, TSK Praha

10:05 Tematická diskuse

Moderuje Roman Srp, diskutují Martin Pípa a účastníci workshopu

12:00 Shrnutí diskuse

Martin Pípa, TSK Praha

12:05 Závěr a ukončení workshopu

 

Místo konání

Elektronickou formou – prostřednictvím MS Teams

 
     
  Pořadatel