Zadávání veřejných zakázek a dodavatelská závislost v telematice
Workshop 3 platformy „Organizace, ovlivňování
a řízení dopravy pro Prahu 21. století“

20. 1. 2021

On-line – prostřednictvím MS Teams

Aktuální informace

Na základě dohody vznikla diskusní platforma s názvem Organizace, ovlivňování a řízení dopravy pro Prahu 21. století (Prague Traffic Management in 21st century), kterou bude provozovat společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK Praha) ve spolupráci se Sdružením pro dopravní telematiku, z.s. (SDT).

Cílem platformy je nabídnout důvěryhodné prostředí pro vzájemnou výměnu informací, zkušeností a názorů na další žádoucí rozvoj organizace dopravy na území hlavního města Prahy, a to se zvláštním přihlédnutím k současnému stavu společnosti TSK Praha a touto společností provozovaným systémům a službám ITS.

Program workshopu
20.1. Zadávání veřejných zakázek a dodavatelská závislost v telematice
9:30 Registrace přednášejících

 

9:45 Registrace pozvaných a přihlášených účastníků

 

10:00 Přivítání účastníků a úvodní slovo

Martin Pípa, TSK Praha

10:05 Zadávání veřejných zakázek dle novelizovaného zákona o veřejných zakázkách

Martin Flaškár, Rowan Legal

10:35 Dodavatelská závislost v telematice

Ondřej Špičák, Rowan Legal, doc. Zdeněk Lokaj, FD ČVUT v Praze

11:15 Tematická diskuse

Moderuje Roman Srp, SDT

12:15 Shrnutí diskuse

Martin Pípa, TSK Praha

12:30 Závěr a ukončení workshopu

 

Místo konání

On-line – prostřednictvím MS Teams

 
     
  Pořadatel