Traffic Management pro 21. století
Workshop 1 platformy „Organizace, ovlivňování
a řízení dopravy pro Prahu 21. století“

22. 10. 2020

On-line – prostřednictvím MS Teams

Aktuální informace

Diskusní platformu s názvem Organizace, ovlivňování a řízení dopravy pro Prahu 21. století (Prague Traffic Management in 21st century) provozuje od října 2020 společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK Praha) ve spolupráci se Sdružením pro dopravní telematiku, z.s. (SDT).

Cílem platformy je nabídnout důvěryhodné prostředí pro vzájemnou výměnu informací, zkušeností a názorů na další žádoucí rozvoj organizace dopravy na území hlavního města Prahy, a to se zvláštním přihlédnutím k současnému stavu společnosti TSK Praha a touto společností provozovaným systémům a službám ITS.

Program workshopu
22.10. Workshop platformy Organizace, ovlivňování a řízení dopravy pro Prahu 21. století
9:30 Registrace pozvaných a přihlášených účastníků

 

10:00 Přivítání účastníků a úvodní slovo

Martin Pípa, TSK Praha

10:10 Moderní systémy a přístupy v organizaci a řízení dopravy ve městech:

 

  Současný stav, praktické možnosti technologií a služeb

Tomáš Tichý, FD ČVUT

  Relevantní závěry pozičního dokumentu SDT Doprava a rozvoj ITS
v Pražské aglomeraci

Vladimír Faltus, FD ČVUT

  Hlavní trendy diskutované v rámci „Světové silniční asociace PIARC“

Marek Ščerba, VŠB TÚ

11:00 Diskuse:
Jaké funkční, technické a provozní parametry má mít „Traffic Management“
ve městě velikosti Prahy tak, aby tyto odpovídaly moderním trendům
a přístupům dnešní doby a jaké jsou funkční, technické a provozní
možnosti těchto systémů?

Moderuje Roman Srp, SDT

12:00 Shrnutí diskuse a závěrečné otázky

Martin Pípa, TSK Praha

12:15 Závěr a ukončení workshopu

 

Místo konání

Elektronickou formou – prostřednictvím MS Teams

 
     
  Pořadatel