Konference TOP EXPO – Chytrá a čistá mobilita

Prezentace SDT a ŘSD – Fórum pro dynamické dopravní informace

21. 9. 2020

Praha – Městská knihovna

Aktuální informace

Konferenci Chytrá a čistá mobilita pořádalo dne 21.9.2020 TOP EXPO. SDT bylo obsahovým garantem této konference a prezident SDT Roman Srp celou konferenci moderoval.

V rámci této konference zazněly dva příspěvky ŘSD a SDT, které byly koncipovány jako III. diseminace projektu Fórum pro dynamické dopravní informace.

Filip Týc – ŘSD - Fórum pro dynamické dopravní informace – Informace a data jako základ mobility
Jiří Matějec – SDT - Fórum pro dynamické dopravní informace – Informace a data jako základ mobility

Program konference
10:00 Oficiální zahájení

Moderuje Ing. Roman Srp, SDT

  Oficiální zahájení

Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
Mgr. Jaroslav Mach, vedoucí oddělení rozvoje dopravy hl. m. Prahy (vj)
Ing. Miloslava Veselá, CEO TOP EXPO CZ

10:20 Blok 1: Vize rozvoje mobility v městských aglomeracích

Moderuje Ing. Roman Srp, SDT

  Keynote

doc. Ing. Pavel Hrubeš, děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze

  Otazníky nad hromadnou dopravou budoucnosti

Ing. Pavel Hříbal, Škoda Transportation

  Infrastruktura pro elektromobilitu v Praze

Bc. Vojtěch Fried, PRE

  Individuální doprava pro město, Čistou stopou Prahou

Mgr. Lukáš Eršil, HMP

  Fórum pro dynamické dopravní informace: Informace a data jako základ mobility

Ing. Filip Týc, ŘSD ČR; Ing. Jiří Matějec, SDT

12:20 Přestávka

Komentovaná prohlídka doprovodné výstavy, občerstvení

13:00 Blok 2: Dopravní prostředky a technologie nové generace

Moderuje Ing. Roman Srp, SDT

  Keynote: Aktuální trendy v automobilovém průmyslu

Ing. Tomáš Vondrák, MBA, Plant and Location Manager, Continental Automotive Czech Republic

  Autonomní řízení: jak se vyvíjí a testují systémy pro auta bez řidiče?

Gábor Iffland, ředitel komunikace, Valeo Autoklimatizace

  Výsledky a zkušenosti z implementace C-ITS ve městě Brně

Ing. Roman Nekula, Brněnské komunikace

  Veřejný carsharing – 2020

Ing. Roman Filip, MBA, předseda Asociace českého carsharingu

17:00 Diskuse

Komentovaná prohlídka doprovodné výstavy, číše vína

Místo konání

Praha – Velký sál Městské knihovny

 
     
  Pořadatel