Workshop SDT – Uživatelské fórum pro dynamické dopravní informace II.
26. 8. 2020

On-line – prostřednictvím MS Teams

Podrobnější informace poskytne na požádání kancelář SDT.

Aktuální informace

Program workshopu
 
Moderuje Jiří Matějec, SDT
9:45 Registrace účastníků workshopu

 

10:00 Přivítání účastníků, představení přednášejících

Filip Týc, Ředitelství silnic a dálnic ČR / Jiří Matějec, Sdružení pro dopravní telematiku

10:05 Představení cílů, aktivit FCD fóra a FDC informací

Filip Týc, Ředitelství silnic a dálnic ČR

10:30 Představení technického řešení systému FCD

Ondřej Pokorný, VARS BRNO

10:50 FCD data pro plánování rekonstrukcí a nových komunikací

Doc. Tomáš Tichý, FD ČVUT Praha

11:10 Využití FCD dat ve službách O2

Jiří Vítek, O2 Czech Republic

11:25 Snadné využití FCD dat formou mapových a online služeb

Radovan Prokeš, CEDA Maps

11:40 Řešení pro dispečerské řízení a geoanalytiku v dopravě s využitím FCD

Pavel Trhoň, T-MAPY

12:00 Závěr workshopu

 

Místo konání

Elektronickou formou – prostřednictvím MS Teams

 
     
  Pořadatel