Workshop SDT – Uživatelské fórum pro dynamické dopravní informace I.
24. 6. 2020

On-line – prostřednictvím MS Teams

Podrobnější informace poskytne na požádání kancelář SDT.

Aktuální informace

Program workshopu
 
Moderuje Jiří Matějec, SDT
9:45 Registrace účastníků workshopu

 

10:00 Přivítání účastníků, představení přednášejících

Filip Týc, Ředitelství silnic a dálnic ČR / Roman Srp, Sdružení pro dopravní telematiku

10:05 Představení cílů, aktivit FCD fóra a FDC informací

Filip Týc, Ředitelství silnic a dálnic ČR

10:20 Představení technického řešení systému FCD

Ondřej Pokorný, VARS BRNO

10:30 Prezentace analýz efektivity systému

Doc. Pavel Hrubeš, FD ČVUT Praha

10:40 FCD data pro plánování rekonstrukcí a nových komunikací

Doc. Tomáš Tichý, FD ČVUT Praha

10:50 Produkty a služby CEDA s FCD a mapovými daty – snadné praktické využití FCD dat

Radovan Prokeš, CEDA Maps

11:00 Podpůrná aplikace FCD dat pro současné liniové řízení dopravy

Dušan Krajčír, ELTODO

11:10 Řešení pro dispečerské řízení a geoanalytiku v dopravě s využitím FCD

Pavel Trhoň, T-MAPY

11:20 SMARTiC Traffic Guard – aplikační řešení pro hodnocení kvality dopravy

Zdeněk Pokorný, VARS BRNO

11:40 Závěr workshopu

 

Místo konání

Elektronickou formou – prostřednictvím MS Teams

 
     
  Pořadatel