Workshop SDT – Operační program doprava 2021–2027
5. 5. 2020

On-line – prostřednictvím MS Teams

Podrobnější informace poskytne na požádání kancelář SDT.

Aktuální informace

Program workshopu
 
Moderuje Roman Srp, SDT
9:45 Registrace účastníků workshopu

 

10:00 Operační program doprava 2021–2027

Mgr. Michal Ulrich, Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy

10:30 Diskuse a dotazy k OPD

 

11:30 Ukončení workshopu

 

Místo konání

Elektronickou formou – prostřednictvím MS Teams

 
     
  Pořadatel