ITS Bratislava ’07

Konferencia ITS Bratislava ’07
11. - 12. 9. 2007
Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v Bratislave (SÚZA), www.suza.sk.

Medzinárodná odborná konferencia o implementácii a využití informačných a komunikačných systémov v doprave v SR.

ITS = Intelligent Transport Systems = Inteligentné Dopr. Systémy = IDS
Inteligentné systémy a služby = Dopravná telematika

Aktuálne informácie Partneri
Odborný výbor konferencie Záštita, podpora
Program konferencie Vystavovatelia, Sponzori
Archív prednášok konferencie
e-Toll Bratislava 2006
Mediálni partneri
Aktuálne informácie
  25. 9. 2007
Archív príspevkov konferencie ITS Bratislava '07
Bol sprevádzkovaný archív prednášok. Obsahuje všetky príspevky, ktoré majú organizátori konferencie k dispozícii. Archív je prístupný všetkým účastníkom konferencie. Prístupové údaje obdržali účastníci prostredníctvom elektronickej pošty. Pokiaľ ste na konferencii boli a heslo neobdržali, kontaktujte nás.
 

24. 9. 2007
Fotografie z konferencie ITS Bratislava '07
Náhľady fotografií si môžete stiahnuť tu. Pokiaľ máte zájem o určitú fotografiu v tlačovej kvalite, kontaktujte nás.
Veľké množstvo fotografií z konferencie sa nachádza aj na stránkach portálu geoinformatika.sk.

 

Hlavní partneri
       
   
       
     
       
Partneri
     
        
     
 
     
             
     
   
     
Vystavovatelia
       
   
       
Sponzori
       
   
       
         
       
Záštita, podpora

 

Mediálni partneri
       
   
       
   
       
   
       
     
       
Program konferencie
 

  2. oznámenie s programom konferencie k stiahnutiu tu:

 
11.9.
  Zahájenie konferencie

VEĽKÁ SÁLA
8:30 Registrácia na konferenciu
9:00 Otvorenie konferencie, privítanie účastníkov
prof. Alica Kalašová, Roman Srp
Žilinská univerzita, T&P
9:10 Úvodné prejavy predstaviteľov záštit nad konferenciou
11.9.
  Stratégia, politika a regulácia v doprave
moderuje: prof. Alica Kalašová
9:45 Doprava verzus politika a legislatívne procesy
Peter Pelegrini
Národná rada SR
10:00 Dopravná politika a očakávanie používateľov dopravnej infraštruktúry
František Komora
Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky
10:15 Úloha IDS v doprave
doc. Svetozár Hegyi, doc. Miroslav Svítek
IDS Slovensko, ITS&S CZ
10:30 Prestávka na kávu
sponzoruje ROBOT VISUAL SYSTEMS
11.9.
  Základy IDS
moderuje: doc. Svetozár Hegyi
11:00 Úvod do dopravnej telematiky
prof. Alica Kalašová
Žilinská univerzita
11:15 Architektúra a účinnosť IDS
Tomáš Stárek
Telematix
11:30 Standardizace ITS v evropském a světovém kontextu
prof. Pavel Přibyl
ČVUT v Praze, Žilinská univerzita
11:45 Využitie navigačných systémov v rôznych druhoch dopravy
prof. Dušan Kevický, Jana Nováková
Žilinská univerzita
12:00 Inteligentné dopravné systémy pod lupou interdisciplinár. prístupu
prof. Milan Dado
Žilinská univerzita
12:15 ITS program a výuka na ČVUT v Praze
doc. Miroslav Svítek
ČVUT v Praze
12:30 Obed
11.9.
  IDS v cestnej doprave
moderuje: doc. Miroslav Svítek, Roman Srp
13:30 Centrum riadenia dopravy
Peter Schlosser
Slovenská správa ciest
13:50 Informačný a riadiaci systém diaľnic
Peter Bánovec, Marián Hanko, Tibor Schlosser
Národná diaľničná spoločnosť
14:10 Systém řízení tunelu Sitina v Bratislavě
Jiří Řehák
ELTODO EG
14:40 Zkušenosti Telefónica O2 s implementací telematických systémů
Filip Linhart
Telefónica 02 Czech Republic
15:10 Prestávka na kávu
15:40 Praktické zkušenosti z výstavby dálničních telematických systémů
Vladimír Ketner, Ivana Černá
AŽD Praha
16:10 Úloha IDS v cestnej doprave
Ľubomír Palčák
VÚD
16:30 Geografické vplyvy na regionál. modely verejnej integrovanej dopravy
Juraj Popluhár
SAD Trenčín
16:50 Niektoré aspekty medzinár. spolupráce v krízovom manažmente dopravy
Ivan Dolnák, doc. Zdeněk Dvořák
Žilinská univerzita
17:10 Stav zavádzania systému RDS TMC na Slovensku
Arpád Takács, Ján Tuška
Výskumný ústav spojov
11.9.
  IDS v leteckej doprave
moderuje: prof. Dušan Kevický
MALÁ SÁLA
13:30 Využitie moderných telekomunikácií v letectve
doc. Andrej Novák
Žilinská univerzita
13:50 Využitie priestorových observačných služieb v letectve
Ivan Ferencz
Letecký úrad SR
14:10 SESAR ako nástroj Single European Sky
Igor Urbánik
Letové prevádzkové služby SR
14:30 Manažment leteckých informácií v ATM
Augustín Lamprecht, prof. Karel Havel
Letové prevádzkové služby SR, Žilinská univerzita
14:50 Riadenie pohybov na letisku za podmienok nízkych dohľadností
prof. Antonín Kazda
Žilinská univerzita
15:10 Prestávka na kávu
11.9.
  IDS v železničnej doprave
moderuje: doc. Juraj Spalek
15:40 Komplexní přístup k technice žel. tratí přináší vyšší zapojení žel. dopravy do dopr. systémů regionů
František Kopecký, Jiří Kohl
KPM Consult
16:10 Interoperabilita v železničných riadiacich a zabezpečovacích systémoch
prof. Jiří Zahradník
Žilinská univerzita
16:40 Informační a odbavovací zařízení pro cestující - moderní řešení v integrovaných dopravních systémech
Rudolf Markvart, Jindřich Borka, Jaroslav Černý
ČD-Telematika
17:10 Elektronické platobné systémy v hromadnej doprave
Jiří Matějec
ITS&S Czech Republic
11.9.
  Garden party
raut sponzoruje ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA
17:30 Večerný raut, neformálna zábava, hudba na počúvanie
18:00 Slovo sponzora
20:00 Záver
12.9.
  Elektronické mýtne technológie a služby
moderuje: Tibor Schlosser, doc. Miroslav Svítek
VEĽKÁ SÁLA
8:30 Registrácia na konferenciu
9:00 Všeobecný pohľad na elektronické mýto a očakávania Slovenska
Miroslav Biroš
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
9:20 Kapsch Area: hybridné riešenie - kombinuje to najlepšie z oboch svetov
Michael Gschnitzer
Kapsch TrafficCom
9:50

Stanovenie potencionálnych aplikácií elektronického mýta z vládnej perspektivy
Bruno Corthier, Benoit Rossi
Toll Solution International SANEF

10:20

Zkušenosti s výstavbou infrastruktury pro výkonové mýto
Evžen Prediger
Eltodo EG

10:50

Prestávka na kávu

11:20

Skúsenosti dopravcov s mýtnym systémom
Peter Halabrín
ČESMAD Slovakia

11:40

Elektronické mýtné pro silnice nižších tříd
Vladimír Vejvoda, Jaroslav Altmann
Princip

12:10

Optimálny mýtny systém pre Slovensko
Martin Záklasník
Satellic Traffic Management

12:40

Obed

13:40

Interoperabilita a európska spoplatňovacia služba
Karol Hrudkay, prof. Pavel Přibyl
VÚD, ČVUT v Praze

14:00

Ekonomické dopady mýtneho systému
prof. Jozef Gnap
Žilinská univerzita

12.9.
  Diskusný panel
moderuje: prof. Jozef Gnap
14:20 Elektronický mýtny systém pre Slovensko
Peter Pelegrini, Národná rada SR
Pavol Kirchmayer, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Tibor Schlosser, IDS Slovensko
Peter Hodúr, Národná diaľničná spoločnosť
doc. Miroslav Svítek, ITS&S Czech Republic
Michael Gschnitzer, Kapsch TrafficCom
Jiří Řehák, Eltodo EG
Martin Záklasník, Satellic Traffic Management
15:50 Záver konferencie spojený s losovaním tomboly
  Zoznam príspevkov posterovej sekcie
  NXP podpora dopravných systémov
Ihar Bayarenka
NXP Semiconductors
  Regulace dopravy na území města
Markéta Chvátalová
ČVUT v Praze
  Elektronické mýto v městském prostředí
Markéta Chvátalová
ČVUT v Praze
  Městské mýto - poznatky ze zahraničí
Markéta Chvátalová
ČVUT v Praze
  Riešenie centrálnej mestskej zóny v Žiline pomocou mýtneho systému
prof. Alica Kalašová, Richard Latislav, Jan Ondruš
Žilinská univerzita
  Softvérová architektúra palubnej jednotky vozidla a sledovacieho centra
Emil Kršák, Patrik Hrkút
Žilinská univerzita
  Modelovanie dopravy v regióne
Jozef Paľo
University of Žilina
  Porovnání systémů pro automatickou kontrolu rychlosti
Ondřej Přibyl
ROBOT VISUAL SYSTEMS
  Aplikace telematických systémů ve městě
Tomáš Tichý
ELTODO dopravní systémy
  Palubná jednotka vozidla
Doc. Martin Vaculík, Petr Vestenický, Martin Vestenický
Žilinská univerzita
  Zvýšenie bezpečnosti na cestách a v tuneloch prostredníctvom systému detekcie nehôd
Nico Verstraete
Traficon
Odborný výbor konferencie
prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Žilinská univerzita
Ing. Andrea Gavulová, PhD.
Žilinská univerzita
  prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Žilinská univerzita
Ing. Peter Halabrín
ČESMAD Slovakia
prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
doc. Ing. Svetozár Hegyi, CSc.
IDS Slovensko
  Dr. Ing. Pavel Hrubeš
ČVUT v Praze
Mgr. Milan Ištván
Partnerstvá pre prosperitu
  prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.
Žilinská univerzita
prof. Ing. Antonín Kazda, PhD.
Žilinská univerzita
 

prof. Ing. Dušan Kevický, CSc.
Žilinská univerzita

Ing. Pavol Kirchmayer
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
  Ing. František Komora
Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky
Ing. Lubomír Palčák
Výskumný ústav dopravný, a.s.
  Ing. Peter Pelegrini
Národná rada SR
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
Žilinská univerzita, hosť. profesor
Dr. Ing. Peter Schlosser
Slovenská správa ciest
Ing. Tibor Schlosser, CSc.
IDS Slovensko
doc. Ing. Juraj Spalek, CSc.
Žilinská univerzita
Ing. Roman Srp
ITS&S Czech Republic, SDT ČR
doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, hosť. profesor
Ing. Aurel Ščehovič
Výskumný ústav spojov
Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica