e-Toll Slovakia ’06
Archív príspevkov z konferencie
Obsahuje všetky príspevky, ktoré majú organizátori k dispozícii.
13.9.
Zahájenie konferencie
Poslanie konferencie
doc. Miroslav Svítek, Univerzita Mateja Bela B. Bystrica
13.9.
Regulácia, stratégia
moderuje: prof. Tatiana Čorejová

Úvodný príhovor
Peter Barek, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Mýtne systémy a legislatívne procesy
Peter Pelegrini, Národná rada SR
Európska politika zavádzania mýtnych systémov
John Berry, Európska komisia
Prestávka na kávu 
Nástroje aktívnej dopravnej politiky
prof. Petr Moos, ČVUT v Praze
Elektronické spoplatnenie ako nevyhnutnosť
Tibor Schlosser, IDS Slovensko
Skúsenosti a očakávania dopravcov a zasielateľov od mýtnych systémov
Peter Halabrín, ČESMAD Slovakia
František Komora, Zväz logistiky a zasielateľstva SR
13.9.
Systémy pre elektronické mýtne
moderuje: Roman Srp
Architektúry, štandardy, rozhrania, interoperabilita
prof. Pavel Přibyl, ITS&S Czech Republic

Slovenské výskumné aktivity
Ľubomír Palčák, VÚD

Implementácia mýtnych systémov vo svete
Ian Catling, IC Consultancy
Elektronický výber mýtneho v SR - požiadavky a možnosti
doc. Aleš Janota, Žilinská univerzita
13.9.
Mýtne technológie (workshop)
moderuje: Tibor Schlosser
Prehľad existujúcich systémov a vývoj v satelitných technológiách
Erich Jaekel, EFKON

Hľadanie optimálneho prístupu k mýtnemu na Slovensku
Norbert Schindler, Siemens

Mýtny systém pre Slovensko
Martin Záklasník, Satellic Traffic Management
Prestávka na kávu
Pohľad dodávateľa na trendy v európskych mýtnych systémoch
Michael Gschnitzer, Kapsch TrafficCom
"Smart Moving" - rešenie pre Stockholm
Morten Bratlie, Q-Free
Vplyv zavedenia diaľničného mýta na rozvoj cestnej infraštruktúry
Bruno Corthier, SANEF
Hybridný OBU pre systémy výkonového spoplatnenia v štátoch EU
Vladimír Vejvoda, konsorcium VETRONICS
14.9.
Implementácia mýtnych systémov
moderuje: doc. Miroslav Svítek
Systémový pohľad a nadstavbové telemat. služby
doc. Miroslav Svítek, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Skúsenosti z implementácie mýtneho systému v ČR
Jiří Nouza, Ministerstvo dopravy ČR
Riziká implementácie, best practice, jednoznačný popis zadania
doc. Václav Jirovský, Univerzita Karlova
Praktické skúsenosti z výstavby
Zdeněk Pliška, ELTODO
Prestávka na kávu
Dopad na dopravu a prijateľnosť mestských a iných mýtnych systémov - modelovanie a prieskumy
Paul Riley, Babtie
Optimálne rozmiestnenie komponentov mýtnych systémov
Michal Balog, Technická univerzita Košice
Aplikácia nákladovej hodnoty ciest a diaľnic pre stanovenie výšky ich spoplatnenia
doc. Milan Valuch, Žilinská univerzita
Analýza dopadov zavedenia el. mýta na dopravu a ekonomiku
Ján Mikula, VÚD
14.9.
Mýtné systémy pre SR
moderuje: prof. Jozef Gnap
Základné koncepčné východiská implementácie mýtneho systému v SR
Ing. Juraj Fürst, Národná diaľničná spoločnosť
Projektový management prípravy implementácie
Terry O'Neill, Mot Mc Donald
Koncepcia zavedenia elektronického výberu mýta
na Slovensku
Pavol Kirchmayer, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Výsledky doterajších štúdií spoplatnenia
Peter Schlosser, Slovenská správa ciest
Technická prestávka, káva
Aktuálne otázky implementácie EFC na Slovensku,
Diskusný panel, moderuje Branislav Ondruš
Peter Pelegrini, Národná rada SR
Pavol Kirchmayer, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Peter Havrila, Slovenská Správa Ciest
Juraj Fürst, Národná diaľničná spoločnosť
prof. Milan Dado, Žilinská univerzita
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Zástupcovia firiem Kapsch TrafficCom, Satellic Traffic Management a Siemens