Teleinformatika 2009

10. ročník odborné konference o elektronických komunikacích, informatice a podnikání

 

23. - 24. 11. 2009

Betlémská kaple, Kongresové centrum Praha

Aktuální informace

23. 10. 2009

Zveřejněn program konference a spuštěna závazná registrace.

Ke stažení
Program konference Teleinformatika 2009
Profil konference
1. oznámení konference
Program konference
23.11.
  Slavnostní zahájení
S0
Betlémská kaple, Praha
18:30 Registrace účastníků
 
19:00 Oficiální zahájení
Sponzoruje Alcatel-Lucent Czech
19:45

Koncert
Vystoupení Jitky Hosprové za klavírní spolupráce Lady Jiráskové

20:15 Zahajovací recepce
Sponzoruje T-Mobile Czech Republic
21:30 Závěr
 
24. 11.
  Regulace, právo a strategie
moderuje: Roman Srp
S1
KCP, Praha
9:00 Úvodní slovo
Roman Srp, prezident konference
9:15 Elektronické komunikace očima regulátora
Pavel Dvořák
Český telekomunikační úřad
9:35 Budoucnost evropské regulace elektronických komunikací
Bernd Langeheine
European Commission, Information Society & Media Directorate-General
9:55 Evropské trendy v sektorové regulaci
Michal Frankl
Úřad vlády ČR
10:15 Kávová přestávka
Sponzoruje Nera Networks
10:45 Srovnání českého trhu telekomunikačních služeb se zeměmi EU
Zdeněk Brabec
ČVUT v Praze
11:05 E-government a statistika
Eva Skarlandtová, Martin Mana
Český statistický úřad
11:25

DISKUSNÍ PANEL za účasti přednášejících
Aktuální otázky strategie a regulace sektoru elektronických komunikací
moderuje Roman Srp
Úvodní diskusní příspěvek přednese
Zdeněk Vaníček
ČAEK

12:25 Oběd
 
24.11.
  Trendy v sítích
moderuje: doc. Jiří Vodrážka
S2
10:45 Mobilní telefon jako moderní platební nástroj
Petr Černohorský
ERICSSON
11:05 Řešení pro mobilní reklamu
Tomáš Zetek
Alcatel-Lucent Czech
11:25 Mobilní marketing – efektivní nástroj marketingové komunikace
Michal Němec
T-Mobile Czech Republic
11:45 WiMAX – moderní bezdrátová síť
Marcel Procházka
České Radiokomunikace
12:05 Technika systémů pozemní mobilní komunikace HSPA, LTE a WiMAX
doc. Václav Žalud
ČVUT v Praze
12:25 Oběd
 
24.11.
  Trendy v sítích
moderuje: doc. Jaroslav Svoboda
S2
13:20 Nové směry v technologiích pevných sítí
doc. Jiří Vodrážka
ČVUT v Praze
13:40 Světové trendy bezpečnosti a redundance
v pevných přístupových sítích vůči pohledu českých ISP
David Hnát
Sloane Park Property Trust
14:00 Služby sítí příští generace, mezinárodní zkušenosti
Pavel Doležal
ERICSSON
14:20 Případová studie „Najděte peníze ve vaší síti…“
a SW nástroje pro podporu efektivního návrhu FTTH sítě
René Donát
Globema
14:40 L2/L3 síť – profesionální transportní služby pro náročné zákazníky
Marcel Procházka
České Radiokomunikace
15:00 ICT transformace pohledem 48. kongresu FITCE v Praze
Václav Křepelka
ČVTSS – FITCE CZ
15:20 Kávová přestávka
 
24.11.
  Informační společnost
moderuje: Tomáš Nielsen
S3
13:20 Současný stav rozvoje informační bezpečnosti
Miloslav Rut
Foxconn CZ
13:40 Překážky v budování informační společnosti z pohledu
provozovatele národní optické infrastruktury
Martin Hruška
Sloane Park Property Trust
14:00 Datové schránky – nový komunikační nástroj České republiky
prof. Vladimír Smejkal
soudní znalec a člen Legislativní rady vlády ČR
14:20 Alternativní pohled na datové schránky a e-Government
Jiří Peterka
nezávislý publicista
14:40 O2 řešení pro E-Health
Filip Linhart
Telefónica O2 Czech Republic
15:00 LOGISmart – oborové řešení pro business logistiku
Jitka Douděrová
Telefónica O2 Czech Republic
15:20 Kávová přestávka
 
24.11.
  Informační bezpečnost
moderuje: Ivo Vašíček
S4
15:50 Selhání lidského faktoru, jakožto klíčového faktoru
informační bezpečnosti!
Marek Chlup
ČIMIB
16:10 ESET – služby informační bezpečnosti
Filip Navrátil
ESET software
16:30 Nové požadavky na vícefaktorovou autentizaci uživatelů IS
Jindřich Kodl
soudní znalec bezpečnosti IS, kryptologie a informatiky
16:50 MIFARE Classic – praktické útoky, cesty k nápravě přístupových systémů
Tomáš Rosa
Raiffeisenbank
17:10 Závěr konference
 
24.11.
 

Digitální média
moderuje: prof. Miloš Klíma

S5
15:50 Perspektivní směry rozvoje digitálního televizního vysílání
Dušan Líška
nezávislý odborník
16:10 O2 řešení pro digitalizaci a média
David Petrov
Telefónica O2 Czech Republic
16:30 DISKUSNÍ PANEL – implementace digitálního broadcastingu
moderuje prof. Miloš Klíma
K účasti v panelu jsou zváni:
přednášející,
Pavel Dvořák, ČTÚ,
Zdeněk Duspiva, národní koordinátor
a zástupci provozovatelů digitálních Sítí 1 – 4
17:10 Závěr konference
 
  Změna programu vyhrazena.
  Jednací jazyk kongresu: čeština, slovenština, angličtina
Odborný výbor
PhDr. Pavel Dvořák, CSc.
ČTÚ
    Ing. Pavel Gregora
RRTV
 
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.
VUT v Brně
    doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
ČVUT v Praze
 
prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
ČVUT v Praze
    doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.
ZČU v Plzni
 
Ing. Miloslav Marčan
MPO ČR
    prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc.
soudní znalec a člen Legislativní rady vlády ČR
 
Ing. Roman Srp, TECHNOLOGIES&PROSPERITY     prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
ČVUT v Praze
 
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, CSc.
ČVUT v Praze
    doc. Ing. Boris Šimák, CSc.
ČVUT v Praze
 
JUDr. Zdeněk Vaníček
Česká asociace elektronických komunikací
    prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.
ČVUT v Praze
 
Ing. Jiří Vodrážka, PhD.
ČVUT v Praze
    doc. Ing. Otakar Wilfert, CSc.
VUT v Brně
 
 
     
   
 
 
  Zlatý partner
     
 
 
     
  Stříbrný partner
     
 
 
     
  Partneři
     
 
 
     
  Sponzoři
     
 
 
     
  Záštita
     
 
 
     
  Mediální partneři