15. schůze Podvýboru pro dopravu
21. 5. 2010

Senát ČR, Zaháňský salonek

Aktuální informace

31.5.2010
byl uveřejněn archiv přednášek.

1.6.2010
byla uveřejněna fotogalerie.

Dokumenty ke stažení
Program
Tisková zpráva
Program
21.5. 15. schůze Podvýboru pro dopravu  
9:00 Zahájení
9:20 Zahájení diskuse na téma:
Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů
senátor Jiří Nedoma, předseda podvýboru
Eduard Havel, náměstek ministra dopravy ČR
9:35 Potenciál využití ITS a kosmických technologií v dopravě
prof. Miroslav Svítek, děkan FD ČVUT v Praze, prezident Sdružení pro dopravní telematiku
9:45 Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni
Martin Pichl, oddělení inteligentních dopravních systémů, Ministerstvo dopravy ČR
9:55 Využití telematických aplikací pro zvyšování bezpečnosti provozu na příkladu Silničního okruhu kolem Prahy
Jiří Řehák, člen prezidia Sdružení pro dopravní telematiku
10:05 Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy – příklady z hl. města Prahy
doc. Tomáš Tichý, ČVUT v Praze
10:15 Elektronické interoperabilní odbavovací systémy jako nástroj pro zvýšení atraktivity veřejné osobní dopravy
Jiří Matějec, koordinátor pracovní skupiny SDT
RNDr. Jan Kotík, člen prezídia SDT
10:25 Využití ITS pro zvýšení bezpečnost silničního provozu a jeho ochrany před vnějšími hrozbami, očekávaný rozvoj systému eCall
plk. Ing. Luděk Prudil, MV - generální ředitelství HZS ČR
Filip Týc, člen revizní komise SDT
10:35 Aplikace kosmických technologií v dopravě, Reálné použití kosmických technologií při výběru mýta
Roman Srp, vice-prezident SDT
Karel Feix, člen prezidia SDT
10:45 Ochrana osobních údajů v ITS, aneb telematika není „Velký bratr“
Filip Linhart, člen prezidia Sdružení pro dopravní telematiku
10:55 „Manifest rozvoje ITS v ČR“
Roman Srp, vice-prezident Sdružení pro dopravní telematiku
11:05 Shrnutí
poté Různé, sdělení předsedy podvýboru, podněty senátorů
12:00 Ukončení
 
     
  Pořadatelé