Polsko - Česko - Slovenské Fórum, Dopravní telematika v praxi
28. 9. 2010

Katowice, Polsko

Aktuální informace

5.10.2010
byla uveřejněna fotogalerie

6.10.2010
byl uveřejněn archiv přednášek.

Dokumenty ke stažení
Program
Program (PL)
Program
28.9. Polsko - Česko - Slovenské Fórum
Dopravní telematika v praxi
9:30 Oficiální přivítání panem Piotrem Uszokem, prezidentem města Katowice
9:35 Oficiální přivítání a zahájení semináře panem Janem Sechterem, velvyslancem ČR v Polsku
9:40 Oficiální přivítání panem Romanem Srpem, vice-prezidentem Sdružení pro dopravní Telematiku (ITS&S)
9:50 Oficiální přivítání panem prof. Jerzym Mikulskim, prezidentem Polského sdružení pro dopravní telematiku (PSTT)
28.9. Základy dopravní telematiky
10:00 Úvodní přednáška
prof. Alica Kalašová
člen prezidia ITS&S, Žilinská univerzita
28.9. Telematika a dopravně inženýrské plánování
10:15 Systémový přístup k návrhu a realizaci telematických řešení a služeb
Tomáš Stárek
Fakulta dopravní ČVUT v Praze - člen ITS&S
10:35 Diskusní příspěvek
prof. Josef Gnap
Žilinská univerzita - člen ITS&S
28.9. Zkušenosti uživatelů
11:00 prof. Ivo Vondrák
VŠB - Technická univerzita Ostrava
11:15 Ivan Mokrý
Žilinský samosprávny kraj
11:30 Bogusław Lowak
Urzad Miasta Katowice
11:45 Shrnutí: Roman Srp
vice-prezident ITS&S
28.9. Informační a řídící systémy v dopravě
12:30 Národní a regionální systémy poskytování dopravních informací v ČR
Karel Toman
ELTODO - VIP člen ITS&S
12:50 Řízení dopravy v městských oblastech
Petr Foltýn
Saab CZECH - člen ITS&S
13:10 Technologie plovoucích vozidel pro řízení a monitoring dopravy
Jiří Novobilský
CE-Traffic - člen ITS&S
28.9. Telematika ve veřejné dopravě
14:00 Aleš Stejskal
Koordinátor ostravského dopravního integrovaného systému (KODIS)
14:20 Budování celostátních informačních a odbavovacích systémů v ČR
Jan Kotík
ČSAD SVT - člen ITS&S
14:40 Diskuze, závěr
Jerzy Mikulski
prezident PSTT
15:00 Individuální rozhovory účastníků setkání
18:00 Účast na státní recepci pořádané velvyslancem ČR v Polsku panem Janem Sechterem u příležitosti státního svátku ČR dne "Svatého Václava" 28.9. Státní recepce se koná zde: Śląski Urzęd Wojewódzki, Ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
 
     
  Pořadatelé