Současné trendy a výzvy městské inteligentní mobility
21. 9. 2022

Brněnské veletrhy. Veletrh Urbis Smart City Fair, Future Mobility

Aktuální informace

21. 9. 2022
Brněnské veletrhy. Veletrh Urbis Smart City Fair, Future Mobility

Program konference
21.9. Současné trendy a výzvy městské inteligentní mobility
9:45 Zahájení konference

Roman Srp, SDT; Roman Nekula, Brněnské komunikace

10:00 Strategický rámec ITS - současný stav a předpokládaný rozvoj

Martin Pichl, Ministerstvo dopravy

10:15 Mobilita jako služba

Radovan Prokeš, CEDA Maps

10:30 Shared Mobility in Austria

Ivana Serafimovic, Stefanie Blank, AustriaTech

10:45 Koncese a jejich využití pro potřeby moderních měst

Martin Flaškár, Rowan Legal

11:00 Aktuální trendy v řízení dopravy ve městech

Jiří Vojta, Yunex

11:15 Integrace autonomních vozidel do městské infrastruktury

prof. Ondřej Přibyl, FD ČVUT v Praze

11:30 Virtuální prostředí - nástroj rozvoje městské aglomerace

prof. Josef Štětina, VUT Brno

11:45 Sítě 5G a jejich přínos pro města a městskou mobilitu

Róbert Urbánek, INTENS

12:00 Strategie rozvoje ITS a C-ITS v Brněnské metropolitní oblasti

Jiří Stratil, Brněnské komunikace

12:15 Panelová diskuse k tématu konference

moderuje Roman Srp, SDT

  • Ondřej Pokorný, VARS BRNO
  • Martin Švec, HERE
  • Roman Nekula, Brněnské komunikace
  • Jan Seitl, Dopravní podnik města Brna
  • Zuzana Švédová, Centrum dopravního výzkumu
12:45 Závěr, poděkování

 

Místo konání

Pavilon A1, Brněnské veletrhy. Veletrh Urbis Smart City Fair, Future Mobility.

 
     
  Pořadatel