Záštita
Mediální partneři
     
  ELECTROMOBILITY 2011

1. ročník mezinárodního kongresu o elektromobilitě pořádaný Fakultou dopravní
ČVUT v Praze ve spolupráci se Sdružením pro dopravní telematiku

12. - 13. 5. 2011

Národní technická knihovna (NTK), Praha

Motto:  Electromobility & Human Development

Aktuální informace

Informace pro autory příspěvků
Zborník přednášek kongresu vydaný na CD má ISBN 978-80-01-04818-4, jeho vydavatelem je Fakulta dopravní ČVUT v Praze.

22.5.2011
Vybrané fotografie z kongresu naleznete ve fotogalerii.

21.5.2011
Byl zveřejňen archiv přednášek. Obsahuje všechny příspěvky přednesené na kongresu. Přístupové údaje obdrželi/obdrží účastníci na e-mailovou adresu, kterou zadali při registraci.

13.5.2011
Závěrečnou zprávu o kongresu ELECTROMOBILITY naleznete zde.

13.5.2011
Skončil první ročník kongresu ELECTROMOBILITY.

10.5.2011
Byl zveřejňen program kongresu s uvedenými časy začátků přednášek.

8.5.2011
Registrace byla uzavřena!

5.5.2011
Termín uzávěrky přihlášek byl prodloužen do 8.5. nebo do zaplnění kapacity kongresu !

14.4.2011
Byl zveřejňen program kongresu a závazná přihláška. Uzávěrka přihlášek je 4.5.2011.

11.4.2011
Ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Kocourek přijal záštitu nad kongresem Electromobility.

31.3.2011
Proces Call for Papers byl ukončen.

13.2.2011
„Elektromobilů je málo, dobíjecích stanic ještě méně“, tak se jmenuje článek k dané problematice na webu České televize.

12.2.2011
Reportáž o elektromobilitě odvysílané v rámci pořadu Prizma České televize.

1.12.2010
Začal proces Call for Papers. Více informací naleznete zde.

9.8.2010
Ministr dopravy Vít Bárta přijal záštitu nad kongresem Electromobility.

2.7.2010
Miroslava Kopicová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, přijala záštitu nad kongresem Electromobility.

8.6.2010
Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy, převzal záštitu nad kongresem Electromobility.

8.6.2010
Rut Bízková, ministryně životního prostředí, převzala záštitu nad kongresem Electromobility.

27.4.2010
Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze, převzal záštitu nad kongresem Electromobility.

19.4.2010
Byly spuštěny webové stránky kongresu a publikovány tematické okruhy kongresu.

Program kongresu
12.5. Zahájení Ballingův sál
8:30 Registrace účastníků konference
Ranní káva
9:00 Přivítání účastníků
Miroslav Svítek, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní; Roman Srp, SDT
9:20
Vystoupení představitelů záštit kongresu
ČVUT v Praze; Ministerstvo dopravy ČR; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo životního prostředí, Magistrát hl. m. Prahy
10:00 Historie elektromobility
Zdeňek Říha, ČVUT v Praze
10:20
Kávová přestávka
12.5. Elektromobilita a rozvoj společnosti Ballingův sál
11:00 Vize nových energetických zdrojů na další dvě desetiletí
František Hrdlička, ČVUT v Praze
11:20 Očekávané trendy snižování vozidlových emisí s postupující náhradou spalovacích motorů elektrickými pohony
Michal Vojtíšek, ČVUT v Praze, Technická univerzita v Liberci
11:40 Pilotní projekt Elektromobilita ČEZ
Tomáš Chmelík, ČEZ a.s.
12:00 E.ON řešení pro mobilitu
Petr Koláček, E.ON Česká republika, s.r.o.
12:20 První zkušenosti z projektu Praha elektromobilní a potenciál jeho dalšího rozvoje
Tomáš Studeník, Tili Czech Republic, s.r.o.
12:40 Přestávka na oběd
12.5. Baterie, napájení a infrastruktura Ballingův sál
13:40 Baterie a palivové články - srovnání obou konceptů z pohledu E-mobility
von Unwerth T., Winkler J., Technical University of Chemnitz
14:00 Problematika napájení elektromobilů
Svoboda P., Svobodová Fialová M., SPEL, a.s.
14:20 Nabíjecí stanice Rittal a výhledy v oblasti budování nabíjecí infrastruktury
Lažanský E., Zelený J., Rittal Czech, s.r.o.
14:40 Hlavní očekávání zákazníka v souvislosti s koupí elektromobilu
Machan J., Bakošová D., Škoda Auto a.s.
15:00 Kávová přestávka
12.5. Obchodní a technické aspekty elektromobility Ballingův sál
15:20 Alternativní pohony pro městská vozidla (hybrid, trolejbus, elektrobus)
Petr Kasenčák, Škoda Electric a.s.
15:40 Výhody použití hybridního pohonu v podmínkách městského provozu
Kotek M., Růžička M., Matušů R., Česká zemědělská univerzita v Praze
16:00 Systém půjčování elektromobilů v Amsterodamu
Léon Rothkrantz, Delft University of Technology, The Netherlands Defence Academy
16:20 Studie „eMobility Landscape” – rozvoj elektromobility ve městech v roce 2020
Karel Feix, Clemens Schober, Kapsch Telematic Services
16:40 Energetická měření na městském elektrobusu
Jaroslav Opava, ČVUT v Praze
17:00 Diskusní panel: Dynamika elektromobility
Moderuje doc. Jaroslav Machan, Škoda Auto a.s.
Thomas von Unwerth, Technical University of Chemnitz – baterie

Zdeněk Votruba, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní – systémový koncept, sensory
Petr Svoboda, Spel, a.s.– dobíjecí stanice
Oldřich Vyzíblo, Škoda Auto, a.s.– elektromobily
Jindřich Sadil, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní – energetika
12.5. Večerní koktejl Galerie NTK
18:00

Koktejl na závěr prvního dne sponzorovaný společností
Kapsch Telematic Services spol. s r.o.

Koktejl se uskuteční v prostorách instalované výstavy o současném umění, vášni ke kolům a udržitelné dopravě Velocipedia

Účastníky přivítá pan Karel Černý, obchodní ředitel společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r.o. Následovat bude vystoupení pěveckého sboru Carmina Bohemica pod vedením sbormistryně Věry Hrdinkové.

  Závěr prvního dne kongresu
    2. den kongresu  
13.5. Design elektromobilu Ballingův sál
8:30 Ranní káva
9:00 Různé koncepty malých městských elektromobilů
Witold Grzegożek, Cracow University of Technology
9:20 Nové podmínky, skutečnosti a výzvy v procesu vývoje elektromobilu
Petr Kristl, Škoda Auto a.s.
9:40 Studentský návrh elektrického závodního vozidla
Ondřej Fric, ČVUT v Praze
10:00 Lehké experimentální elektrické vozidlo „Elektro-buggy“
Sýkora P., Bradna J., Houf Z., Hlinovský V., ČVUT v Praze
10:20 Kávová přestávka
13.5. Interakce mezi elektromobilem a řidičem, bezpečnost a spolehlivost PC sál 02
8:30

Ranní káva

9:00 Intelligent Driving Systems – an Overview
Václav Matoušek, University of West Bohemia in Plzen
9:20

Development of user interface in passenger cars: from conventional ones to HEV and EV
Petr Bouchner, CTU in Prague

9:40 Some novel aspects in driver-car interaction reliability in electro-vehicles
Mirko Novák, CTU in Prague
10:00 Sensors and systems which are possible for driver fatigue detection
Milan Štork, University of West Bohemia in Plzen
10:20 Kávová přestávka
13.5. Design elektromobilu Ballingův sál
11:00 Fotovoltaické zdroje energie v malých elektrických vozidlech
Stjepanovic A., Faculty of Traffic Enginering Doboj; Stjepanovic S., Telekom Srpske Doboj; Softic F., Bundalo Z., Faculty of Electrical Engineering Banja Luka
11:20 Některé problémy dynamiky elektrických vozidel
Kovanda, J., ČVUT v Praze
11:30 Vlastnosti elektromobilu vybaveného BLDC motory s permanentními magnety v náboji kol
Buhr K., Voženílek P., ČVUT v Praze
11:40 Přehled měřitelných provozních vlastností čistě elektrických vozidel
Michal Kubík, Západočeská univerzita v Plzni
12:00 Systém řízení spořeby energie elektromobilu
Bureš Z., Šula M., Přenosil V., Masarykova Univerzita
12:20 Návrh projekčního systému pro simulátor elektromobilu
Jan Pěkný, ČVUT v Praze
12:40 Pracoviště pro dlouhodobé testování výkonových akumulátorů pro elektrická vozidla na ČVUT v Praze
Sadil J., Leso M., ČVUT v Praze
13:00 Přestávka na oběd
13.5. Interakce mezi elektromobilem a řidičem, bezpečnost a spolehlivost PC sál 02
11:00 Investigation of user interfaces in EV – eyetracking approach
Ondřej Sýkora, CTU in Prague
11:20 Impact of electric powering on reliability of drivers interaction with car
Faber J., Tichý T., CTU in Prague
11:40 Influence of mental load on driver's attention
Roman Mouček, Tomáš Řondík, University of West Bohemia in Plzen
12:00

First Operation-economical Experiences with Electric-powered Bus in the Prague Public Transit Co.
Mojžíš V., CTU in Prague; Zamrazil R., Prague Public Transit Co.; Bulíček J., University of Pardubice

12:20 Safely Embedded Software and the ISO 26262
Laumer M., Felis S., Mottok J., Kinalzyk D., Scharfenberg G., Universitiy of Applied Sciences Regensburg
12:40 Animal and human navigation inside the dynamic environment
Blahna K., Vlcek K., Academy of the Sciences of the CR
13:00 Přestávka na oběd
13.5. Inteligentní řídící a telematické systémy pro elektromobilitu Ballingův sál
14:00 Systém distribuce automaticky naváděných elektromobilů
Léon Rothkrantz, Delft University of Technology, The Netherlands Defence Academy
14:20 Napájecí systém elektromobilu – rozvody a řízení
Bureš Z., Šula M., Přenosil V., Masarykova Univerzita
14:40 Strategie řízení pohonu u hybridních a elektrických vozidel
Petr Vysoký, ČVUT v Praze
15:00 Hybridní dvoutaktní motorová jednotka
Bureš Z., Šula M., Přenosil V., Masaryk University
15:20 Kávová přestávka
13.5. Inteligentní řídící a telematické systémy pro elektromobilitu Ballingův sál
16:00 Mobilní telekomunikační řešení C2I a C2C a související QoS management
Tomáš Zelinka, ČVUT v Praze
16:20 Role predikční diagnostiky v ekonomii elektrovozidla
Mirko Novák, ČVUT v Praze
16:40 Přehled a hodnocení Fail-Safe a Fail-Tolerant mechanizmů pro elektromobility podle normy ISO 26262
Braun J., Mottok J., University of Applied Sciences Regensburg; Miedl Ch., Geyer D., AVL Software & Functions GmbH; Minas M., Universität der Bundeswehr München
17:00 Závěr kongresu
13.5. Posterová sekce parter NTK
  Functional reliability aspects in electro-vehicles
Mirko Novák, CTU in Prague
  A contribution to economical and ecological assessment of electromobiles
Čorňák Š., Braun P., Neumann V., University of Defence in Brno
  Economic assessment of maintenance works management on the railway electrified lines
Kurenkov P. V., Bondarenko T., Samara State University of Transport
  Model of improvement of the equipment-structure ratio and equipment capability of the transportation-container system of the Russian Federation
Oleg Moskvichev, Samara State University of Transport
  Methodology of organizing of the external reporting reflecting investment activity
Artem Krivtsov, Samara State University of Transport
  High-speed movement on the railways of Russia
Polyaeva T.I., Chigareva J.A., Shcherbakova V.A., Samara State University of Transport
  Overall performance incorporated park of electric locomotives of the railways
Levchenko A.S., Kurenkov P.V., Kremnev A.A., Samara State University of Transport
12.5.
13.5.
Výstava  
  Součástí kongresu bude výstava partnerů kongresu. K vidění bude například funkční dobíjecí stanice a k vidění, případně vyzkoušení, budou elektromobily několika značek: Škoda Octavia Green E Line, Citroën C Zero, Peugeot iOn (ČEZ), Smart ED (E.ON), Tazzari Zero (Tili) a také elektroskútr e-max 90s (E.ON).
  
V Ballingově sálu bude zajištěn simultánní překlad z a do anglického jazyka.
Jednacím jazykem v PC sálu 02 bude angličtina.
  
V obou jednacích sálech bude k dispozici wi-fi připojení..
Změna programu vyhrazena.
Tipy na ubytování
Hotel Masarykova kolej ***
  Vzdálenost od Národní technické knihovny je přibližně 0,5 km.
Jednolůžkový pokoj: 1 470 Kč za noc.
Dvoulůžkový pokoj: 1 690 Kč za noc.
  Máte-li zájem o rezervaci, pošlete e-mail na tuto adresu: prihodova@suz.cvut.cz.
  Chcete-li vidět umístění hotelu na mapě, klikněte sem.
Hotel Diplomat ****
  Vzdálenost od Národní technické knihovny je přibližně 0,5 km.
Jednolůžkový pokoj: 105 EUR za noc.
 

V případě zájmu o rezervaci volejte 296 559 212,
napiště e-mail na adresu:reservation@diplomathotel.cz,
nebo on-line klikněte sem.

  Chcete-li vidět umístění hotelu na mapě, klikněte sem.
Hotel Denisa ****
  Vzdálenost od Národní technické knihovny je přibližně 0,5 km.
Jedno/dvoulůžkový pokoj: 1 400 Kč za noc.
  Máte-li zájem o rezervaci, pošlete e-mail na tuto adresu:jana.juklova@avetravel.cz a jako předmět uveďte "NTK".
  Chcete-li vidět umístění hotelu na mapě, klikněte sem.
Hotel Praha *****
  Vzdálenost od Národní technické knihovny je přibližně 2 km.
Jednolůžkový pokoj: 90 EUR za noc.
  V případě zájmu o rezervaci volejte 224 343 306
nebo napiště e-mail na adresu: reservations@htlpraha.cz.
  Chcete-li vidět umístění hotelu na mapě, klikněte sem.
Dokumenty ke stažení
Profil kongresu (CZ)
Profil kongresu (EN)
Call For Papers (EN)
II. kongresové oznámení (EN)
Závěrečná zpráva (CZ)
 
     
Hlavní organizátor
Kooperující instituce
Generální partner
Bronzový partner
Partneři
Vystavovatel