ITS Prague 2009

ITS&S – “svěží koktejl“ pro dopravu a rozkvět v zemích EU

30. 3. - 1. 4. 2009

Malostranský palác, Kongresové centrum Praha

6. ročník mezinárodního kongresu o inteligentních dopravních systémech

Aktuální informace

10. 4. 2009
Aktualizován sborník příspěvků. Přístupové údaje obdrželi účastníci konference na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. V případě, že jste přístupové údaje neobdrželi, nás prosím kontaktujte.

Ke stažení
Program a přihláška
Profil kongresu ke stažení
1. oznámení ke stažení
Program kongresu
30.3.
  Slavnostní zahájení
S0
Malostranský palác, Praha
17:30 Registrace účastníků
18:00 Oficiální zahájení za účasti osobností, které převzaly záštitu na kongresem
18:30 Koncert: Melody Quartett, dámské klasické kvarteto
19:00 Raut
21:00 Závěr
31. 3.
  Strategie v dopravě a ITS
moderuje: Roman Srp, SDT (ITS&S)
S1
KCP, Praha
9:00 Současný stav, další rozvoj silniční infrastruktury a ITS v ČR
Alfred Brunclík
Ředitelství silnic a dálnic ČR
9:15 Jednotný systém dopravních informací pro ČR
Jaroslav Zvára
Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo vnitra ČR a ŘSD ČR
9:30 Evropský rámec pro zavedení inteligentních dopravních systémů
Jindřich Fajka, Paul Riley
Ministerstvo dopravy ČR, Jacobs Consultancy
9:50 Dosavadní stav a další rozvoj implementace ITS v Maďarsku
Tamas Tomaschek, Adam Nagy
State Motorway Management (Hungary)
10:10 Použití FRAME architektury pro plánování ITS
Richard Bossom, Peter Jesty
Siemens, Peter Jesty Consulting
10:30 Přestávka na kávu
31.3.
  ITS napříč Evropou
moderuje: Paul Riley, SDT (ITS&S)
S2
11:00 Nástroj pro udržitelné rozhodování při rozvoji a rozšiřování ITS
Martin Böhm, Stefan Schwillinsky
AustriaTech – Federal Agency for technological Measures
11:20 Dopravní modely pro občany
Thomas Epp, Peter Moehl, Andreas Schmid, Wilke Reints
PTV
11:40 Integrované řešení parkování kamionů na německých dálnicích
Guido Schuster
LBM Rheinland-Pfalz
12:00 Systém pro podporu rozhodování při údržbě komunikací
Tomáš Pospíšek, Martin Balajka, David Konečný
CROSS Zlín
12:20 Městské distribuční centrum – komplexní nástroj city logistiky
Pavel Manda, Tomáš Stárek
Telematix Services
12:40 Business Lunch
31.3.
  Výkonové zpoplatnění v ČR (workshop)
moderuje: prof. Miroslav Svítek, SDT (ITS&S)
W1
11:00 Zahájení workshopu
Petr Bendl – ministr dopravy ČR
prof. Petr Moos – ČVUT v Praze
Alfred Brunclík – ŘSD
11:15 Dosavadní implementace, zkušenosti a budoucnost výkonového
zpoplatnění v ČR
Václav Černý, Václav Nestrašil, Karel Feix;
Ministerstvo dopravy ČR, ŘSD ČR, Kapsch Telematic Services
12:30 Business Lunch
13:15 Hybridní řešení výběru mýtného
prof. Petr Moos, doc. Václav Jirovský
ČVUT v Praze
13:45 Kapsch Area: mýtné s podporou sítí GNSS/GPRS/DSRC
Karel Feix
Kapsch Telematic Services
14:15 Panelová diskuse za účasti přednášejících.
Moderuje prof. Miroslav Svítek
15:00 Přestávka na kávu
31.3.
  Informační a řídicí systémy
moderuje: Filip Linhart, SDT (ITS&S) a Alica Kalašová, SDT (ITS&S)
S3
13:20 ITS na dálnicích a silnicích v ČR
Roman Voříšek
Ředitelství silnic a dálnic ČR
13:40 Liniové řízení dopravy
Miroslav Šůstek
ELTODO EG
14:00 Lokalizace dopravních informací v protokolu TPEG
Petr Bureš – ČVUT v Praze
Jan Vlčinský – CAD programy
14:20 Možnosti efektivního řízení dopravního proudu při kongescích na
D a R pomocí ITS
Marek Ščerba, Martin Smělý
Centrum dopravního výzkumu, VUT Brno – FAST
14:40 Ex-post hodnocení pilotu TKŘS na dálnici D8
Alexandra Holubová
Jacobs Consultancy
15:00 Přestávka na kávu
15:30 Systémový přístup k řízení dopravy ve městě
doc. Tomáš Tichý, Libor Povejšil
ELTODO dopravní systémy
15:50 O umění projektovat ITS systémy
prof. Pavel Přibyl
ČVUT v Praze, ELTODO EG
16:10 Nový přístup k analýze rizik v silničních tunelech
Jozef Štefaňák, Juraj Spalek
Žilinská univerzita
16:50 Zvýšení bezpečnosti v tunelech pomocí autom. detektorů incidentů
Nico Verstraete
Traficon
17:10 Posterová sekce ITS Prague (a koktejl)
Posterová sekce bude obsahovat příspěvky, které nebylo možné z časových důvodů umístit do programu kongresu. Obsah sekce je k dispozici zde.
Autoři posterových příspěvků budou k dispozici účastníkům kongresu u svých posterů.
1.4.
 

ITS pro rozvoj mobility
moderuje: Paul Riley, SDT (ITS&S)

S4
9:00 Lidský faktor jako parametr bezpečnostních systémů vozidla
doc. Jaroslav Machan, Pavel Nedoma, Zdeněk Franc
ŠKODA AUTO
9:20 Aktivity O2 v rámci LBS – Location Based Services
Filip Linhart
Telefónica O2 Czech Republic
9:50 Komunikace mezi automobily – příběh pokračuje
Juraj Miček, Oldřich Kovář
Žilinská univerzita
10:10 Intermodální a interoperabilní cestovní informace pro velká města
Martin Böhm, Tomáš Stárek
AustriaTech - Federal Agency for technological Measures, Telematix Services
10:30 Přestávka na kávu
1.4.
 

ITS pro bezpečnou, ekonomickou a ekologickou dopravu
moderuje: Filip Linhart, SDT (ITS&S)

S5
11:00 Řešení pro zvýšení bezpečnosti a výkonnosti dopravy
Petr Foltýn
Saab Czech
11:20 Telematika udržitelnému rozvoji dopravy v regionech a vzdělávání v oboru
František Kopecký – KPM Consult
prof. Miroslav Svítek – ČVUT v Praze
11:40 Systémy pro snížení ekologických dopadů silniční dopravy
Bedřich Erik Rathouský, prof. Václav Cempírek
Univerzita Pardubice
12:00

Multimodalita pro zvýšení objemu nákladní dopravy
Tomáš Stárek, Ondřej Holub
Telematix Services

12:20 Fleet Controlling pro efektivitu dopravy
Vladislav Šembera, Petr Veverka
YMS Czech Republic
12:40 Bezpečná doprava radioaktivních materiálů v ČR
Jozef Sabol, Petr Kohout, Miroslav Hanák – AZIN CZ
Luboš Jirout – Telematix Services
13:00 Závěr kongresu
1.4.
 

Kosmická spolupráce
Aktuální otázky, obchodní, průmyslové a vědecké příležitosti vyplývající z čerstvého členství ČR v ESA (Evropská kosmická kancelář). Tematický workshop za účasti předních osobností české a evropské kosmonautiky.
moderuje: prof. Miroslav Svítek, Roman Srp, SDT (ITS&S)

W2
9:00 Registrace účastníků
9:30 Přivítání účastníků
Petr Šlegr
Ministerstvo dopravy ČR
9:40 Strategický rozměr členství ČR v ESA
Karel Dobeš
vládní zmocněnec
10:00 Definice Task force a jeho úloha při zapojení českého průmyslu a vědy do kosmonautiky
J.P.V. Poiares Baptista
ESA
10:30 Přestávka na kávu
11:00 Aktivity a služby České kosmické kanceláře
doc. Jan Kolář
Česká kosmická kancelář
11:20 Poslání primárního kontraktota ESA spol. EADS v ČR
Klaus-Peter Ludwig
EADS Deutschland
11:40 Prístupové kroky Slovenskej republiky k členstvu ESA
prof. Alica Kalašová, prof. Dušan Kevický, Benedikt Badánik
Žilinská univerzita
12:00 Diskusní panel za účasti členů české části Task force
12:40 Závěr kongresu
1.4.
 

Technická exkurze
Z důvodu bezpečnostních opatření souvisejících s návštěvou prezidenta USA v Praze není možné navštívit dispečinky DP a TSK Praha.
Náhradní program:

T
13:15 Odchod
  a) Vize pro dopravu v Praze – výstava s výkladem, Staroměstská radnice
     www.vizeprodopravuvpraze.cz

b) Tunel Lochkov – Radotín a dálniční most přes údolí Berounky – exkurze
     na stavbu s výkladem

Odjezd účastníků na obě exkurze bude v 13:15. Není možné zúčastnit se obou exkurzí. Na exkurzi b) doporučujeme neformální oblečení a vhodnou obuv s sebou.
15:00 Návrat
  Posterová sekce P
  Bezkontaktní platební systém ve veřejné dopravě
Pavel Manda, Ondřej Holub, Tomáš Stárek
Telematix Services
  Bezpečná přeprava nákladů na letištích
Luboš Jirout – Telematix Services
Jozef Sabol – AZIN
Miroslav Svítek – FD ČVUT v Praze
  K některým výsledkům řešení projektu MD k návrhu standardizace popisu železničních tratí v ČR
Robert Číhal, Pavel Hrubeš
ČD-Telematika, ČVUT v Praze
  Připravenost infrastruktury pracovišť dopravních informačních center pro TPEG
Petr Bureš – ČVUT v Praze
Milan Paulas – eago systems
 

Přenosová infrastruktura a koncová zařízení v systému TPEG
Petr Bureš – ČVUT v Praze
Riad Abu Zummar – České Radiokomunikace

  Systémy automatického počítání cestujících ve veřejné dopravě
Pavel Manda, Jan Dudek, Tomáš Stárek
Telematix Services
  Elektronická dokumentace a sledování provozu
Karel Šotek, Emil Kršák Univerzita Pardubice
Žilinská univerzita
  Eurovignette – řešení elektronické dálniční známky
Dr Ludger Linnemann
AGES International
  Komunikační technologie v silniční dopravě a možnosti využití MHz pásma Martin Pípa
Centrum dopravního výzkumu
  Přístupové kroky Slovenské republiky k členství v ESA (současně přednáška v rámci W2)
prof. Alica Kalašová, prof. Dušan Kevický, Benedikt Badánik
Žilinská univerzita
  Inteligentní kamerové systémy pro měření doby jízdy
Otto Fučík, Tomáš Bia
CAMEA
  Experimentální vývoj mýtného systému bez omezení rychlosti vozidel založeném na integrovaném, inteligentním a interoperabilním managementu (iTOLL)
Fernando Zubillaga Elorza
Cluster TIL-ITS Euskadi
  Změna programu vyhrazena.
  Jednací jazyk kongresu: čeština, slovenština, angličtina
   
  
Simultánní peklad z a do anglického jazyka.

Odborný výbor kongresu
prof. Ivan Bošnjak
ITS Croatia
    Karel Dobeš
Vládní zmocněnec pro kosmické technologie
 
Andrea Gavulová
Žilinská univerzita
    prof. Jozef Gnap
Žilinská univerzita
 
Pavel Hrubeš
ČVUT v Praze
    prof. Alica Kalašová
Žilinská univerzita
 
Mehmet Kaynak
ITS Turkey
    prof. Dušan Kevický
Žilinská univerzita
 
Ágnes Lindenbach
ITS Hungary
    Filip Linhart
SDT / ITS&S
 
doc. Jaroslav Machan
ŠKODA AUTO
    François Malbrunot
ITS France
 
prof. Jerzy Mikulski
Polish Association of Transport Telematics
    Reinhard Pfliegl
ITS Austria
 
Ladislav Pivec
TSK hl. m. Prahy
    prof. Pavel Přibyl
ČVUT v Praze
 
Ondřej Přibyl
ITS Network Germany
    Paul Riley
SDT / ITS&S
 
doc. Juraj Spalek
Žilinská univerzita
    Roman Srp
SDT / ITS&S
 
prof. Miroslav Svítek
SDT / ITS&S
    Jose Viteri
TIL-ITS Euskadi
 
 
     
   
     
 
 
  Pořadatelé
     
 
 
     
  Stříbrní partneři
     
 
 
     
  Bronzoví partneři
     
 
 
     
  Vystavovatelé
     
 
 
     
  Záštita
     
 
 
 
 
 
 
 
     
  Podpora
     
 
 
     
  Mediální partneři