ITS Bratislava 2008

Medzinárodná konferencia o implementácii a využití informačných a komunikačných technológií vo všetkých dopravných módoch za účelom zvýšenia ekológie, ekonomiky
a bezpečnosti dopravy.

10. 9. - 11. 9. 2008

Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
v Bratislave (SÚZA), www.suza.sk.

Aktuálne informácie

25. 9. 2008
Zaujímavá reportáž z prvého konferenčného dňa o mýte práve vychádza v dopravnom časopise TRANSPORT. Článok v pdf je možné si stiahnuť tu 

24. 9. 2008
Bol sprevádzkovaný archív prednášok. Obsahuje všetky príspevky, ktoré majú organizátori konferencie k dispozícii. Archív je prístupný všetkým účastníkom konferencie. Prístupové údaje obdržali účastníci prostredníctvom elektronickej pošty. Pokiaľ ste na konferencii boli a heslo neobdržali, kontaktujte nás 

17. 9. 2008
Náhľady fotografií z konferencie si môžete stiahnuť tu. Pokiaľ máte zájem o určitú fotografiu v tlačovej kvalite, kontaktujte nás.

11. 9. 2008
Skončil tretí ročník konferencie ITS Bratislava. 

Profil konferencie
Informácie pre záujemcov o možnosti partnerstva a sponzoringu konferencie.
Program konferencie
 

   Program konferencie v pdf je možné stiahnuť tu:

 
10.9.
 
Otvorenie konferencie
VEĽKÁ SÁLA  
8:30

Registrácia na konferenciu

9:00

Otvorenie konferencie za účasti popredných slovenských a českých
osobností sektoru dopravy a IDS

10.9.
 
Elektronické platby a nadstavbové aplikácie
moderuje: prof. Alica Kalašová
VEĽKÁ SÁLA  
10:00

Implementácia jednotných národných systémov elektronického
výberu mýta v Európe
Michael Bibaritsch
Prime Consulting Services

10:20

Úspech českého mýta a jeho rozšírenie na hybridný systém;
telematické riešenia pre bezpečnosť premávky
Karel Feix
Kapsch

10:50

Prestávka na kávu
sponzorujú ŽSR - Železničné telekomunikácie Bratislava

11:20

Možnosti nadstavbových služieb satelitného systému el. mýta
Jaroslav Altmann
PRINCIP

11:50

Vplyv mýta v SR na náklady dopravcu
Miloš Poliak
Žilinská univerzita v Žiline

12:10 Vyhodnotenie úrovne využívania BČK a clearingu vo vybraných IDS ČR
Jan Kotík, Bohumír Bartušek
ČSAD SVT Praha
12:30

Otvorený kartový štandard pre verejnú dopravu
Jiří Matějec
SDT ČR

12:50 Business Lunch
sponzoruje Československá obchodná banka
10.9.
 
Stratégia, koncepcia a vízie v IDS
moderuje: doc. Aleš Janota
VEĽKÁ SÁLA  
13:40 Stratégia a regulácia v odvetví dopravnej telematiky
prof. Petr Moos
ČVUT v Praze
14:00 Európske fondy a financovanie dopravy
Róbert Felcan
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
14:20 Súčasný stav Implementácie IDS v Holandsku
Paul Potters
Connekt / ITS Netherlands
14:40 Zapojenie do technickej normalizácie IDS
David Bárta
SILMOS
15:00 Význam kozmonautiky v ekonomike a doprave
Karel Dobeš
vládní zmocněnec ČR pro Galileo
15:20 Jednotný systém dopravných informácií JSDI – skúsenosti s prevádzkovaním v ČR a perspektívy pre Európu
Tomáš Miniberger
VARS BRNO
15:35 Prestávka na kávu
16:10 Telematické aplikácie pre nákladnú dopravu TAF TSI – výzva pre
zefektívnenie železničnej nákladnej dopravy
Peter Ihnát, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia
prof. Jozef Majerčák, Žilinská univerzita v Žiline
16:30 Vplyv štátnej správy na bezpečnosť v obchodnej leteckej doprave
Boleslav Stavovčík
ČVUT v Praze
16:50 Desať krokov k úspechu pri implementácii automatizovaného
systému detekcie incidentov na báze videozáznamov
Nico Verstraete
TRAFICON
10.9.
 
Stredoeurópsky mýtny summit
moderuje: Roman Srp
MALÁ SÁLA  
13:40 Koncepcia hybridného mýtneho systému
Jaroslav Srp
ČVUT v Praze
14:00 Hybridný systém – nová šanca pre interoperabilitu EFC
prof. Pavel Přibyl
ČVUT v Praze
14:20 Zavedenie elektronického mýta v Českej republike
Václav Černý
Ministerstvo dopravy ČR
14:40 Mýtny systém ako zdroj informácií o doprave
Pavel Hrubeš
ČVUT v Praze
15:00 Výber mýta v Poľsku
prof. Jerzy Mikulski, Kacper Kędziora
Polish Association of Transport Telematics
15:20 Plány mýtneho v Holandsku
Paul Potters
Connekt / ITS Netherlands
15:40 Prestávka na kávu
16:10 Diskusný panel – Perspektívy mýtnych systémov v Európe
moderuje: Roman Srp
K účasti v paneli sú pozvaní prednášajúci odbornej sekcie a ďalší hostia.
10.9.
  Garden party
17:10
21:00
Neformálne spoločenské stretnutie účastníkov konferencie spojené
s hudbou
sponzoruje ELTODO EG
11.9.
 
Telematika v pozemnej doprave
moderuje: Andrea Gavulová
VEĽKÁ SÁLA  
8:30 Registrácia na konferenciu
9:00 Moderné prístupy v riadení dopravy mestských aglomerácií
Nick B. Hounsell, Birendra P. Shrestha
University of Southampton
9:30 Účasť na projektoch CONNECT a EASYWAY
Tamas Tomaschek, Adam Nagy
State Motorway Management Co
9:50 Palubné jednotky – ďalšie využitie
Zuzana Bělinová, Vladimír Faltus, Jakub Wosyka
ČVUT v Praze
10:10 Jednotný systém dopravných informácií JSDI – telematické
a dopravné agendy
František Vaške
VARS BRNO
10:25 Prestávka na kávu
sponzoruje eago systems
10:55 Systém riadenia a regulácie mestskej dopravy v Prahe
Tomáš Tichý, Libor Povejšil
ELTODO dopravní systémy
11:15 Technológie riadenia tunelových stavieb
Petr Svoboda
SPEL
11:45 Telematické riadiace systémy na diaľniciach
Vladimír Ketner, Ivana Černá
AŽD Praha
12:00 Sledovanie zásielok na železnici
Julius Přenosil, Petr Kroča
JERID
12:20 Vozidlový terminál FXM20 pre rádiové systémy na železnici
Vladimír Sieber
RADOM
12:30 Prínosy výsledkov riešenia projektov EUREKA v železničnej
nákladnej preprave
Petr Kroča
JERID
12:50 Business Lunch
11.9.
 
Letecká doprava ako inšpirácia
moderuje: prof. Dušan Kevický
VEĽKÁ SÁLA  
13:35 Organizácia toku letovej prevádzky
Igor Urbánik
Letové prevádzkové služby SR
13:55 Využitie satelitnej technológie pri riadení leteckej dopravy
Klaus-Peter Ludwig
EADS Astrium
14:15 Implementácia „sieťovo-centralizovaného“ prostredia v Európe
Augustín Lamprecht
Letové prevádzkové služby SR
14:35 Prestávka na kávu
14:50 Vývoj požiadaviek na výkonnosť a interoperabilitu prehľadových
systémov v rámci Európskej ATM siete
Ján Buršík
Letové prevádzkové služby SR
15:10 Návrh systému správy letovo-prevádzkových dát s využitím
inovačných technológií
Benedikt Badánik
Žilinská univerzita v Žiline
15:40 Záver konferencie
  Posterová sekcia
  Informačné systémy verejnej dopravy
Peter Bánovec, Miroslav Pištek, Miroslav Sokol
EMtest
Stav a perspektívy technológie železničných priecestí
doc. Aleš Janota, doc. Juraj Spalek, Šebeňová
Žilinská univerzita v Žiline
  Dopravná analýza úseku Žilina - Vrútky
prof. Alica Kalašová, Marek Kramarčík, Michal Pánis
Žilinská univerzita v Žiline
  Palubná jednotka na podporu vodiča
Ján Mikula, Veronika Kučerková, Peter Vestenický
VÚD
  Systémy mestských kariet
Peter Bánovec, Miroslav Pištek, Miroslav Sokol, Marián Ďuračik
EMtest
  Vplyv veterných elektrárni na systémy CNS
Doc. Andrej Novák
Žilinská univerzita v Žiline
  Nevyhnutnosť spolupráce Slovenskej republiky s ESA
prof. Dušan Kevický
Žilinská univerzita v Žiline
  Výskum vstupných parametrov pre efektívne modelovanie a simuláciu ITS služieb na báze premenného dopravného značenia v podmienkach ČR
Stanislav Kantor, Tomáš Stárek
Telematix Services
  City logistika - cesta pre zlepšenie mobility v mestách
Tomáš Stárek, Pavel Manda
Telematix Services
  Hybridný systém elektronického mýta
Ondřej Holub
Telematix Services
  Zmena programu vyhradená.
  
Bude zaistený simultánní preklad z a do anglického jazyka.
Odborný výbor konferencie
prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
    prof. Ing. Milan Dado, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
 
Ing. Andrea Gavulová, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
    prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
 
Ing. Peter Halabrín
ČESMAD Slovakia
    doc. Ing. Svetozár Hegyi, CSc.
IDS Slovensko
 
prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
    Dr. Ing. Pavel Hrubeš
ČVUT v Praze
 
Mgr. Milan Ištván
Partnerstvá pre prosperitu
    doc. Ing. Aleš Janota, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
 
prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
    prof. Ing. Antonín Kazda, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
 
prof. Ing. Dušan Kevický, CSc.
Žilinská univerzita v Žiline
    Ing. František Komora
Zväz logistiky a zasielateľstva SR
 
Ing. Ivan Kúdela
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
    Ing. Lubomír Palčák
Výskumný ústav dopravný
 
Ing. Peter Pelegrini
Národná rada SR
    prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
Žilinská univerzita v Žiline, hos. prof.
 
Dr. Ing. Peter Schlosser
Slovenská správa ciest
    doc. Ing. Juraj Spalek, CSc.
Žilinská univerzita v Žiline
 
Ing. Roman Srp
ITS&S Czech Republic, SDT ČR
    prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, hosť. prof.
 
Ing. Aurel Ščehovič
Výskumný ústav spojov
    Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
 
Miesto konania
SÚZA
Drotárska cesta 46
811 04 Bratislava
Na zobrazenie podrobnej mapy kliknite sem alebo sem.
Ako sa na konferenciu dostanete.
 
     
   
     
 
   
     
 
 
     
  Záštita
     
 
 
 
 
 
 
 
     
  Podpora
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Hlavní partneri
     
 
 
 
     
  Partneri
     
 
 
 
 
 
     
  Vystavovateľ
     
 
 
     
  Sponzori
     
 
 
 
 
 
     
  Mediálni partneri