Inteligentní mobilita ve městech a regionech

Odborná konference o využití inteligentních dopravních systémů, služeb a o aplikaci moderních konceptů mobility osob a věcí, průmyslové výroby a energetické infrastruktury ve prospěch východočeských měst a regionu.
Pořádají Sdružení pro dopravní telematiku, z. s. a Pardubická výstavní a veletržní, s. r. o. jako hlavní doprovodný program veletrhu ELEKTROTECHNIKA/IT, který se koná ve dnech 20.–21. 10. 2016.

20. 10. 2016

Výstavní a společenské centrum IDEON Pardubice
PVV s. r. o., Jiráskova 1963, 530 02 Pardubice

Aktuální informace

10. 11. 2016
Byl zveřejněn archiv přednášek semináře Ministerstva dopravy.

10. 11. 2016
Byl zveřejněn archiv přednášek konference.

4. 10. 2016
Byl zveřejněn program odpoledního semináře Ministerstva dopravy – „Nové technické a organizační podmínky pro zavádění ITS“

19. 9. 2016
Byla zveřejněna závazná přihláška na konferenci.

19. 9. 2016
Byl zveřejněn program konference.

1. 5. 2016
Byly zveřejněny stránky konference Inteligentní mobilita ve městech a regionech.

Program konference
9:00 Registrace účastníků

 

  Ranní káva a občerstvení

 

  Slavnostní zahájení
Moderuje: Jiří Matějec
9:30

Martin Charvát

primátor města Pardubice

doc. Ivo Drahotský

děkan Dopravní fakulty Jana Pernera

Karel Vít

Magistrát města Hradec Králové

Současné cíle a výzvy inteligentní mobility v metropolitních oblastech

Roman Srp

vice-prezident SDT

  Dopravní telematika
Moderuje: Jiří Matějec
10:00 Aktuální trendy telematiky ve veřejné dopravě

Milan Sliacky, Fakulta dopravní ČVUT v Praze

10:10 Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích

Dušan Krajčír, Eltodo

10:30 Informační, odbavovací a platební systémy v praxi

Pavel Nenka, XT Card

11:00 Inteligentní mobilita jako součást městských služeb

Jan Klepiš, ČSOB

11:20 Role dopravní telematiky pro bezpečnost a plynulost dopravy

Marek Ščerba, CDV

11:40 Přestávka spojená s pracovním obědem

 

  Strategie a finance
Moderuje: Roman Srp
12:20 Operační program IROP ve vztahu k dopravě a udržitelné mobilitě

Martin Janda, miniterský rada, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

12:40 Financování dopravy z operačního programu OPD

Michal Ulrich, Ministerstvo dopravy

13:00 Strategie rozvoje a inteligentní mobilita pro Hradecko-Pardubickou metropolitní oblast

Miroslav Janovský, koordinátor ITI

13:20 Diskuze přednášejících s posluchači konference

 

13:45 Závěr konference, návštěva veletržních prostor, kávová přestávka

.

 

Seminář Ministerstva dopravy

Nové technické a organizační podmínky pro zavádění ITS

Moderuje: Martin Pichl – Ministerstvo dopravy
14:00 Úvod
14:05 Aktuální možnosti podpory zavádění ITS v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020 s důrazem na města

Michal Ulrich, Ministerstvo dopravy

14:30 Posuzování shody ITS služeb a zařízení

Marek Ščerba, CDV

14:50 Technické podmínky související s výstavbou a provozem systémů ITS v kontextu technického pokroku a legislativních požadavků

Miroslav Pleva, INTENS Corporation s. r. o.

15:10 Zavedení evropského standardu DATEX II pro výměnu dopravních informací do praxe

Petr Bureš, TamTam Research s. r. o.

15:30 Plán pro řízení silničního provozu na hlavních trasách s významem pro dálkovou dopravu při mimořádných situacích

František Kopecký, KPM Consult

15:50 Zadávání veřejných zakázek v ITS/dopravní telematice

Martin Flaškár, ROWAN LEGAL

16:10 Diskuze

 

16:30 Závěr semináře

.

Změna programu vyhrazena.
Místo konání

Výstavní a společenské centrum IDEON Pardubice
PVV s. r. o.
Jiráskova 1963
530 02 Pardubice

Konference se uskuteční v rámci výstavy ELEKTROTECHNIKA/IT, více viz www.pvv.cz/elektrotechnika-it.html.

 
     
  Pořadatelé
     
 
 
  Hlavní partneři
     
 
 
  Partneři
     
 
 
  Mediální partneři