Záštita
 
 
Mediální partneri
 
 
 
 
     
  iDEME Bratislava 2011

Informatizácia až po dediny a mestá


4. ročník medzinárodnej konferencie o informatizácii verejnej správy  

22. 6. 2011

Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
v Bratislave (SÚZA), www.suza.sk.
  


Aktuálne informácie

29. 6. 2011
Vybrané fotografie z konferencie nájdete vo fotogalérii.

22. 6. 2011
Skončil sa štvrtý ročník konferencie iDEME. Prednášky z konferencie si účastníci môžu stiahnuť vo formáte pdf zo zborníka prednášok, ktorý je prístupný online. Prístupové údaje obdržali účastníci na emailovú adresu zadanú pri registrácii. 

24. 5. 2011
Bol zverejnený program konferencie a sprístupnená záväzná prihláška.
Uzávierka prihlášok je 14. júna 2011 !!!

16. 5. 2011
4. ročník konferencie iDEME sa uskutoční 22. júna 2011 v priestoroch SÚZA Bratislava.

23. 6. 2010
Konferencia iDEME 2010 sa vzhľadom na parlamentné a komunálne voľby konané v tomto roku neuskutoční. 4. ročník konferencie sa uskutoční v júni 2011.

Dokumenty na stiahnutie
Profil konferencie
II. konferenčné oznámenie
Všeobecné podmienky
Program konferencie
22.6. Úvodný blok konferencie
moderuje Milan Ištván, PPP
 
8:30 Registrácia účastníkov na konferenciu, ranná káva
9:00 Otvorenie konferencie
Milan Ištván, prezident PPP
9:15
Úvodné vystúpenia gestorov konferencie
Andrea Elscheková-Matisová, vedúca Zastúpenia Európskej komisie v SR,
Milan Ftáčnik, primátor Hlavného mesta SR Bratislava
9:40 IKT inteligentne, inteligentné IKT (ako základ vedomostnej ekonomiky)
Martin Bruncko, splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku
10:00
Priority vlády pri budovaní eGovernmentu
Roland Sill, splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť
10:20 Prestávka na kávu
22.6. Digitálna Európa 2020
moderuje Roman Srp, ITS&S
 
10:50 Slovenská stratégia pre Digitálnu agendu
Miroslava Ševcovicová/Valentína Michalková, sekcia IS, MF SR
11:10 Inovatívne zdravotnícke riešenia pre mestá a regióny
Jaroslav Kmeť, Director Public & Healthcare, CSC Eastern Europe
11:35
Digitálna spoločnosť pre ľudí
Ľuboš Wedochovič, Branislav Opaterný, Logica Slovakia
12:00 Nedostatky v procesoch verejného obstarávania IT projektov
Peter Kubovič, Zuzana Krajčovičová, ÚVO SR
12:25
Business Lunch
22.6. Elektronické služby samospráv
moderuje Michal Kaliňák, ZMOS
 
13:20 Opatrenie 1.2 OPIS - projekty pre samosprávu
Gabriel Rusznyák, riaditeľ odboru projektového riadenia, MF SR
13:35 Projekt OP BK Hlavného mesta SR Bratislava
Viktor Stromček, riaditeľ Magistrátu
13:55
iPoint - prvý krok k elektronickým službám samospráv
Roman Hlubina, Senior Business Consultant, ICZ Slovakia
14:20 Moderný úrad s pomocou SaaS
Tibor Somogyi, Product & Account Manager, QBSW
22.6. OPIS popoludnie
moderuje Milan Ištván, PPP
 
14:50 Aktuálny stav a perspektíva Prioritnej osi 1 OPIS „eGovernment”
Miloš Molnár, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti, MF SR
15:10 Príprava a implementácia Prioritnej osi 1 OPIS
Denisa Žiláková, riaditeľka odboru riadenia OPIS,
Gabriel Rusznyák, riaditeľ odboru projektového riadenia, MF SR
15:30
Projekty OPIS na MV SR
Pavel Struhárik, generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, MV SR
15:55 OPIS Projekt eHealth
Peter Kažík, riaditeľ odboru informatiky, MZ SR,
Andrej Orbán, riaditeľ, NCZI
16:15
Prestávka na kávu
22.6. OPIS popoludnie
moderuje Milan Ištván, PPP
 
16:40 Projekt Elektronické verejné obstarávanie (EVO)
Jana Gocká, riaditeľka odboru EVO, ÚVO SR
17:00 Projekt Centrálny elektronický priečinok (CEP)
Erik Minarovič, MF SR
17:20
Implementácia Prioritnej osi 2 OPIS „eCulture”
Eleonóra Andreánska, generálna riaditeľka sekcie Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry, MK SR
17:45 Implementácia Prioritnej osi 3 OPIS „Broadband”
Branislav Máčaj, generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES)
18:10
Záver konferencie, tombola
22.6. Raut a oslava 10 rokov PPP  
18:20 Neformálne spoločenské stretnutie účastníkov konferencie
hrá skupina PULLS
Zmena programu vyhradená.
Užitočné informácie
Miesto konania
SÚZA
Drotárska cesta 46
811 04 Bratislava
Na zobrazenie podrobnej mapy kliknite sem.
Ako sa na konferenciu dostanete.
Tipy na ubytovanie
Hotel ** SÚZA
Hotel *** SOREA Regia
Hotel **** Danube
Hotel ** UVS
 
     
   
  Organizátori
 
  Partneri