VEŘEJNÁ DOPRAVA „ON-LINE“ 2020

Odborná konference o aktuálních trendech v odbavovacích a informačních systémech (OIS) ve veřejné osobní dopravě.

24. 11. 2020

On-line – prostřednictvím MS Teams

Aktuální informace

27. 11. 2020
Byl zveřejněn archiv přednášek konference VDO 2020.

24. 11. 2020
Konference Veřejná doprava ON-LINE 2020

19. 11. 2019
Odeslání pozvánek do kalendáře na Teams registrovaným účastníkům.

16. 11. 2019
Uzávěrka přihlášek na konferenci VDO 2020.

9. 11. 2019
Rozeslání informace o konferenci VDO 2020, možnost registrace.

7. 11. 2019
Byl zveřejněn program konference.

7. 11. 2019
Byly zveřejněny stránky konference VDO 2019.

Program konference
9:30 Registrace účastníků

 

  Zahájení konference
10:00 Úvodní slovo, zahájení konference

Roman Srp, SDT

  Moderují: Jiří Matějec, SDT, a Milan Sliacky, FD ČVUT
10:10 Inovace v odbavovacích a informačních systémech ODIS

Pavel Nenka, XT-Card

10:35 Zkušenosti s komunikacemi palubních jednotek ve veřejné dopravě

Ivo Herman, Ing. Ivo Herman, CSc.

10:55 Implementace a provoz C-ITS v rámci projektu C-ROADS ve městě Brno

Roman Nekula, Brněnské komunikace

11:15 Přínosy a zkušenosti s poskytováním polohy vozidel PID jako Open Data

Zbyněk Jiráček, ROPID

11:35 Aktuální informace o aktivitách FCD Fóra a související službě ŘSD

Filip Týc, ŘSD ČR

11:55 Další využití C-ITS v městském prostředí

Jiří Vojta, INTENS

12:15 Závěrečné slovo

Roman Srp, SDT

12:30 Závěr konference

 

   
     Změna programu vyhrazena.
Místo konání

On-line – prostřednictvím MS Teams

 
     
   
  Pořadatel
     
 
 
  Partneři
     
 
 
     
  Mediální partneři