VEŘEJNÁ DOPRAVA „ON-LINE“ 2014

Odborná konference o interoperabilitě a standardizaci systémů elektronického odbavení cestujících ve veřejné dopravě.

20. 11. 2014

Výstaviště Praha Holešovice (v rámci veletrhu CZECHBUS)

Cílem konference je prezentovat průběžné výsledky dosažené při řešení vědeckovýzkumných projektů Sdružení pro dopravní telematiku a Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Jedná se o projekty: TB0100MD008 - Interoperabilita a standardizace systémů EOC ve veřejné dopravě a TA02030435 - Metody a pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů OIS.

Aktuální informace

24. 11. 2014
Vybrané fotografie z konference byly nahrány do fotogalerie.

24. 11. 2014
Byl zveřejněn archiv přednášek konference.

20. 11. 2014
Skončil 8. ročník konference Věřejná doprava "on-line".

18. 11. 2014
Registrace na konferenci byla uzavřena.

14. 10. 2014
Byla zveřejněna závazná přihláška na konferenci.

14. 10. 2014
Byl zveřejněn předběžný program konference.

14. 10. 2014
Byly zveřejněny stránky konference VDO 2014.

Program konference
20.11. Moderuje: Roman Srp
9:00 Registrace účastníků
9:30 Přivítání a úvodní slovo

Roman Srp, viceprezident SDT

  Interoperabilita a standardizace elektronického odbavení cestujících (EOC) v ČR
Moderuje: Roman Srp
9:45 Standardizace očima klíčových hráčů, rozsah a obsah standardu
(Výsledek 3+5 VaV projektu TB0100MD008)

Roman Srp, Jiří Matějec, SDT

10:00 Mechanizmy udržitelnosti standardu EOC
(Výsledek 4 VaV projektu TB0100MD008)

Ondřej Zaoral, Inoxive; Jiří Matějec, SDT

10:15 Postupné propojování systémů EOC v ČR
(Výsledek 10 VaV projektu TB0100MD008)

Roman Srp, SDT; Ondřej Zaoral, Inoxive

10:30 Organizační struktura a ekonomika SE
(Výsledek 7+8 VaV projektu TB0100MD008)

Roman Srp, SDT; Ondřej Zaoral, Inoxive;
Tomáš Nielsen, NIELSEN MEINL, advokátní kancelář

10:45

Přestávka na kávu
 

  Metody a pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů OIS
Moderuje: Milan Sliacky
11:00 Představení funkcí certifikační laboratoře Fakulty dopravní ČVUT
(WP4 VaV projektu TA02030435)

Milan Sliacky, ČVUT v Praze

11:15 Popis pracoviště čipových karet
(WP3 VaV projektu TA02030435)

Pavel Nenka, XT-Card

11:30 Popis jednotlivých pracovišť vozidlové techniky
(WP3 VaV projektu TA02030435)

Pavel Grecman, Mikroelektronika; Adam Hajda, EM-TEST ČR

11:50 Pracoviště backoffice
(WP3 VaV projektu TA02030435)

Marek Ščerba, CDV; Petr Šobora, SVT

12:10

Diskuse s účastníky, závěry konference
 

12:40 Neformální jednání účastníků konference spojené s pracovním obědem, prohlídka veletrhu CZECHBUS
Změna programu vyhrazena.
Místo konání

Výstaviště Praha - Holešovice
Areál Výstaviště 67
170 90 Praha 7 - Holešovice

Konference se uskuteční v rámci veletrhu CZECHBUS, více viz www.czechbus.eu
 
     
   
  Pořadatelé
     
 
 
  Partneři
     
 
 
  Sponzor
     
 
 
   
     
 
VaV projekty TA02030435
a TB0100MD008
jsou řešeny s finanční podporou TA ČR
 
  Mediální partneři