Energomatika 2007

Mezinárodní odborná a vědecká konference, výstava a workshop

17. - 18. 4. 2007

Kongresové centrum hotelu Olšanka v Praze

Aktuální informace

9.2. 2009
2. ročník konference Energomatika 2009 se uskuteční
27. - 28.5. 2009 v Hotelu Olšanka v Praze.


4.5. 2007
Archiv příspěvků konference Energomatika 2007

Zprovozněn archiv přednášek. Archiv je k dispozici účastníkům konference zde. Přístupové údaje obdrželi účastníci e-mailem. Pokud jste heslo neobdrželi, kontaktujte nás.

Profil konference
Profil koference ke stažení
Partneři, sponzor, záštita, pořadatelé
Partneři
Sponzor
 
Záštita
    
   
     
   
     
Pořadatelé
 
Mediální partneři
 
     
 
     
Tento projekt je spolufinancován evropskýcm sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky
Program konference
Program konference ke stažení zde

 

17.4.
    Strategie, regulace a inovace
Registrace účastníků konference, ranní káva
Zahájení konference s úvodními projevy
doc. Petr Toman, VUT v Brně, Jan Špika
PS PČR
Strategie ERU v oblasti regulace energií
Blahoslav Němeček
Energetický regulační úřad
Úloha ČEA při podpoře energetické efektivnosti v ČR
Martin Fiala
Česká energetická agentura
Liberalizácia trhu s elektrinou v SR
doc. M. Rapšík, prof. J. Altus, prof. F. Janíček
SEPS, ŽU v Žiline, STU v Bratislave
Přestávka na kávu
sponzoruje NOWATRON ELEKTRONIK
Komplexní analýza alternativních zdrojů elektřiny
J. Beranovský, J. Knápek, J. Vašíček, J. Šafránek, P. Kalčev, M. Beneš, E. Dvorský, L. Hudcová
EkoWATT
Liberalizace trhu s plynem a spolehlivost dodávek
Oldřich Petržilka
Česká plynárenská unie
Liberalizace trhu s plynem v ČR, dopad na makroekonomiku
Vladimír Štěpán, Zdeněk Kánský
ENA
Obchodování s emisemi skleníkových plynů
Pavel Zámyslický
Ministerstvo životního prostředí
Pracovní oběd
17.4.
    Efektivnost a účinnost užití energie
Realizace projektů úspor energie a OZE v rámci oper. programů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Miroslav Honzík
Česká energetická agentura

Modelování a předpověď počasí pro energetický sektor
doc. E. Pelikán, M. Brabec, T. Brabec, K. Eben, M. Juruš, O. Konár
ÚI AV ČR

Energetika budov a role ICT při energetické optimalizaci
František Macholda, Karel Srdečný, Petr Kalčev, Lenka Hudcová, EkoWATT

Informace o sdružení EMCas
Miroslav Brejcha, Vladimír Kvíz
Elsyst

Moderní trendy v řízení a regulaci veřejného osvětlení
Luděk Hladký
ELTODO EG
Přestávka na kávu
Optimalizácia preventívnej údržby zariadení v elektroenergetike
dprof. F. Janíček, doc. Z. Kováč, M. Ferenc, M. Mucha, P. Poljovka
STU v Bratislave, Relko, VÚJE
Nové metody řešení spolehlivosti elektrických sítí
prof. Zdeněk Hradílek, Petr Moldřík
VŠB – Technická Univerzita Ostrava

GIS metodika potenciálu biomasy
K. Havlíčková, J. Weger, doc. J. Knápek, doc. J. Vašíček
VÚKOZ,
ČVUT v Praze

Projekt energetického využitia poľnohospodárskej biomasy
prof. F. Janíček, J. Gaduš, J. Kubica, M. Smitková
STU v Bratislave
Závěr 1. jednacího dne konference
18.4.
    Elektronické komunikace a energetika
Registrace účastníků konference, ranní káva
Rozhraní síťových prvků fixních telekomunikačních sítí
Jiří Vodrážka
ČVUT v Praze

Potenciál využití mobilních rádiových sítí v energetice
doc. Jiří Masopust
Západočeská univerzita v Plzni

Energetický dispečink v moderním telekomunikačním prostředí
Martin Balcárek
TTC TELEKOMUNIKACE
Aplikace družicové navigace ve vazbě na energetické úspory
doc. L. Bína, doc. O. Pastor, prof. V. Skurovec, doc. M. Svítek, R. Srp
ČVUT v Praze, SDT ČR
Přestávka na kávu
Využívání elektrorozvodných sítí pro přenos zpráv
doc. Jaroslav Svoboda
ČVUT v Praze
Principy a standardizace širokopásmových PLC systémů
Ivo Bažant, doc. Jaroslav Svoboda
ČVUT v Praze
Pilotní projekty PLC
Karel Hájek, odborný konzultant
Elektromagnetická kompatibilita stavebních objektů
Vladimír Kvíz
Elsyst
Pracovní oběd
18.4.
    Řízení a regulace v energetice
Na cestě k inteligentním elektrickým sítím. Hlavní trendy ve sběru dat, řízení sítí a zúčtování
David Grundel
SITRONICS Telecom Solutions
Využití IT při plánování a vyhodnocení hospodaření s en. zdroji
Petr Šnyta
EG-Expert
Optimalizované řízení zdrojů v distribuované soustavě
Milan Findura, Jindřich Kysela, Jiří Macků
OSC
Distribuované řízení energetických zdrojů
P. Baxant, P. Toman, J. Orságová
VUT v Brně
Porovnání řídících systémů ČEPS z hlediska využití PNA funkcí
Miroslava Chladová
ČEPS
Komplexní přístup k řešení diagnostiky výrobního zařízení v elektroenergetice
Pavel Cvešpr
I&C Energo

Přestávka na kávu

Sběr a zpracování dat z elektrických stanic
Peter Braciník, prof. Juraj Altus
Žilinská univerzita
SCADA pro energet. management ve stř. velkých prům. sítích
T. Sýkora a kol.,
ČVUT v Praze
Sběr dat z fotovoltaických systémů
J. Macháček, Z. Procházka, B. Bátora, M. Belatka
VUT v Brně
Business procesy a architektura UBIP
Martin Zubek
Intersystems B.V.
Ochrana sledujúca prechodný dej pri vzniku poruchy používajúca Waveletovú transformáciu
prof. František Janíček, Martin Mucha
STU v Bratislave
Závěr 2. jednacího dne konference
Formulace závěrů konference, poslání konference, rozloučení
Odborný a vědecký výbor konference
prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Žilinská univerzita
prof. Ing. Pavel Jura, CSc.
VUT v Brně
doc. Ing. Ladislav Bína, CSc.
Středočeský kraj
prof. Ing. Lothar Fickert
TU Graz, A
doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.
ČVUT v Praze
prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
Technická univerzita Košice
prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
VŠB - Technická univerzita Ostrava
prof. Jean-Louis Lilien
University of Liege, BE
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Slovenská technická univerzita Bratislava
Dr. György Morva
Budapest Tech Polytechnical Institution, HUN
prof. Ing. Jan Mühlbacher, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni

prof. Jaan Järvik, Ph.D.
TU Tallinn, EST

doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
Univerzita Karlova
doc. Ing. Emil Pelikán, CSc.
Akademie věd ČR
doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek
ČVUT v Praze
prof. Ing. Jerzy Szkutnik
CUT Czestochowa, PL
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, CSc.
ČVUT v Praze
prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
ČVUT v Praze
prof. Ing. Alexey I.Tadzhibaev, DrSc.
PPEIPD Saint Petersburk, RUS
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.
VUT v Brně
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.
Západočeská univerzita v Plznii