Energomatika 2009

2. ročník mezinárodní konference o aplikacích informačních, komunikačních a kosmických technologií v energetice s cílem zvýšit ekonomiku, efektivitu, bezpečnost, spolehlivost, kvalitu, ekologii a snížit energetickou náročnost výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie.

9. - 10. 9. 2009

Praha, Hotel Olšanka

Aktuální informace

16.9.2009
Aktualizován archiv příspěvků. Účastníci konference s uhrazeným registračním poplatkem obdrželi přístupové údaje e-mailem. Pro další zájemce je možné přístup do archivu získat objednávkou.

Ke stažení
Program a závazná přihláška
Profil konference ke stažení
1. oznámení konference ke stažení
Program konference
9.9. Strategie, regulace, inovace  
9:00 Registrace účastníků konference
9:30 Zahájení konference
Vladimír Remek, Evropský parlament
Oldřích Vojíř, Hospodářský výbor PSP ČR
Tomáš Hüner, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
doc. Petr Toman, VUT v Brně
Roman Srp, TECHNOLOGIES&PROSPERITY
9:45 Regulace sektoru elektroenergetiky v ČR
Rostislav Krejcar
Energetický regulační úřad
10:05 Základní principy regulace elektronických komunikací
Zdeněk Vaníček
Česká asociace elektronických komunikací
10:25 Česká energetika a mýtus energetické náročnosti
Václav Kupka
Český statistický úřad
10:45 Energetická politika v podmínkách přijetí zákona o obnovitelných
zdrojích energie
prof. František Janíček, Juraj Kubica, Milan Kubala, Marek Špok - STU v Bratislave
doc. Ľubomír Jahnátek - Ministerstvo hospodárstva SR
11:05 Přestávka na kávu
11:35 Kritická infrastruktura a zásady pro její bezpečnost
doc. Dana Procházková
Univerzita J. A. Komenského v Praze, ČVUT v Praze
11:55 Řízení energetických rizik
Václav Janoušek
Centrum dopravního výzkumu
12:15 Renesance stejnosměrného proudu?
Miroslav Vítek
ČVUT v Praze
12:35 Hybridní vozidla – energetický kompromis
Václav Jirovský
ČVUT v Praze
12:55 Diskusní panel za účasti přednášejících
13:15 Oběd
9.9. Elektronické komunikace a IT v energetice
14:00 Využití IT při optimalizaci údržby přenosové soustavy
Josef Chrástek, Petr Šnyta
EG-Expert
14:20 Efektivní zabezpečení IT prostředků v praxi
Filip Navrátil
Eset software
14:40 Aplikované technologie na bázi moderních přenosových sítí
Jan Šamal
Alcatel-Lucent
15:10 Moderní dispečink v praxi – zkušenosti a potenciál
Jiří Dlouhý
TTC MARCONI
15:30 Přestávka na kávu
16:00 Broadband Power Lines v praxi
Jeffrey Jackson, doc. Václav Jirovský
ElectraStar
16:20 HDO a jeho využití
Jaroslav Hanžlík
EGC-EnerGoConsult ČB
16:40 Optické kabely v zemních lanech vvn a optická síť pomocí
těchto prostředků – možnosti, kapacity
Karel Hájek
konzultant
17:00 Nové přístupy k rozvoji EMC
doc. Jaroslav Svoboda, Jaromír Hrad
ČVUT v Praze
9.9. Doprovodný program
18:00 Jízda historickou tramvají s občerstvením a prohlídka muzea
MHD v tramvajové vozovně v Praze-Střešovicích
Účast nutno vyznačit v přihlášce. Kapacita omezena, v případě překročení
kapacity bude brán zřetel na pořadí došlých přihlášek.
10.9. Efektivnost a účinnost užití energie
9:00 Kvalita elektřiny v DS ČR
Karel Procházka, František Kysnar
EGC-EnerGoConsult ČB
9:20 Zkušenosti s AMM ve skupině ČEZ
Petr Lisý
ČEZ
9:40 EDL & Energetické certifikáty
Richard Sysala
evolving systems consulting
10:00 Druhy regulace veřejného osvětlení
Jan Novotný
ELTODO EG
10:20 Přestávka na kávu
10.9. Řízení a regulace v energetice
10:50 Regulace výkonu v přenosové soustavě SR během plynové krize
prof. Juraj Altus, Rastislav Šmidovič
Žilinská univerzita, SEPS
11:10 Regulace U a Q v DS ČR
Richard Habrych
EGÚ Praha Engineering
11:30 Současný stav větrné energetiky v ČR a ve světě
David Hanslian
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
11:50 Analýza větrného potenciálu ČR
Jaroslava Orságová, doc. Petr Toman – VUT v Brně
Jiří Ptáček, Petr Modlitba – EGÚ Brno
12:00 Vliv větrných elektráren a trhu s elektřinou na provoz a rozvoj
přenosové soustavy ČR
Karel Máslo
ČEPS
12:20 SW zajištění bezpečnosti provozu přenosové soustavy ČR v reálném čase, využití statického modelu
Miloslava Chladová
ČEPS
12:40 WindPowerForecast Software
Lukáš Prokop, prof. Zdeněk Hradílek, doc. Stanislav Mišák
VŠB-TU Ostrava
13:00 Závěr konference a business lunch
10.9. Doprovodný program
13:30
17:30
Technická exkurze vodní elektrárny Štěchovice
Účast nutno vyznačit v přihlášce. Kapacita omezena, v případě překročení
kapacity bude brán zřetel na pořadí došlých přihlášek.
Odborný výbor
doc. Anton Beláň
Slovenská technická univerzita v Bratislave
    doc. Ladislav Bína
ČVUT v Praze
 
Karel Dobeš
Vládní zmocněnec pro kosmické technologie
    prof. Zdeněk Hradílek
VŠB - Technická univerzita Ostrava
 
doc. Václav Jirovský
ČVUT v Praze
    prof. Michal Kolcun
Technická univerzita v Košiciach
 
doc. Jiří Masopust
ZČU v Plzni
    prof. Jan Mühlbacher
ZČU v Plzni
 
doc. Emil Pelikán
Akademie věd ČR
    Vladimír Remek
Evropský parlament
 
Roman Srp
TECHNOLOGIES&PROSPERITY
    doc. Jaroslav Svoboda
ČVUT v Praze
 
prof. Josef Tlustý
ČVUT v Praze
    doc. Petr Toman
VUT v Brně
 
Miroslav Vítek
ČVUT v Praze
       
Objednávka přístupových údajů do archivu příspěvků
     
  Jméno:
  Příjmení:
  Tituly:
  Pozice ve firmě:
  Společnost:
  Ulice:
  PSČ:
  Město:
  Země:
  Telefon:
  e-mail:
  Fakturační údaje:
  Přesný název firmy:
  Fakturační adresa:
  IČ:
  DIČ:
   
  Vyplnění všech výše uvedených údajů je povinné.
  Cena 1500 Kč bez DPH
   
  Objednávám tímto přístup do archivu příspěvků konference Energomatika 2009. Po odeslání závazné přihlášky obdržíte do 2 pracovních dnů pokyny pro uskutečnění platby. Po obdržení platby obdržíte přístupové údaje na uvedenou e-mailovou adresu.
   
 
 
 
     
   
     
 
 
     
  Partneři
     
 
 
 
     
  Sponzor
     
 
 
     
  Vystavovatel
     
 
 
     
  Záštita
     
 
 
     
  Podpora
     
 
 
     
  Pořadatel