uživatel: 
heslo: 

 
     
  Download
  hledat  výraz v názvu nebo v popisu dokumentu
 
 Zpět na iDEME Bratislava 2011

 Zborník prednášok
Dokument: 1-16

celkem dokumentů: 16
  Soubor  datum 
Priority vlády pri budovaní eGovernmentu (113kB) 11-06-22
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Roland Sill
splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť
Digitálna agenda pre Európu (232kB) 11-06-22
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Miroslava Ševčovicová
sekcia IS, MF SR
Digitálna spoločnosť pre ľudí (2MB) 11-06-22
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Martin Hasay, Branislav Opaterný
Logica Slovakia
Inovatívne zdravotnícke riešenia pre mestá a regióny (1MB) 11-06-22
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Jindřich Kratochvíl
Healthcare Centre of Excellence Lead, CSC Eastern Europe
Nedostatky v procesoch verejného obstarávania IT projektov (458kB) 11-06-22
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Jana Kováčová, Zuzana Krajčovičová
ÚVO SR
Opatrenie 1.2 OPIS - projekty pre samosprávu (208kB) 11-06-22
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Miloš Molnár
generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti, MF SR
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy (706kB) 11-06-22
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Živko Peev
vedúci oddelenia informatiky Magistrátu
iPoint - prvý krok k elektronickým službám samospráv (3MB) 11-06-22
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Roman Hlubina
Senior Business Consultant, ICZ Slovakia
Moderný úrad s pomocou SaaS (993kB) 11-06-22
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Tibor Somogyi
Product & Account Manager, QBSW
Aktuálny stav a perspektíva Prioritnej osi 1 OPIS „eGovernment” (163kB) 11-06-22
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Miloš Molnár
generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti, MF SR
PO1 OPIS – príprava na ďalšiu fázu implementácie (790kB) 11-06-22
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Denisa Žiláková
riaditeľka odboru riadenia OPIS
OPIS Projekt eHealth (425kB) 11-06-22
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Peter Kažík
riaditeľ odboru informatiky, MZ SR
Aktuálny stav projektu Centrálny elektronický priečinok (CEP) (339kB) 11-06-22
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Pavol Kárász
Kancelária projektového riadenia MF SR
Projekt Elektronické verejné obstarávanie (EVO) (242kB) 11-06-22
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Peter Suško
Odbor elektronického verejného obstarávania, ÚVO SR
Implementácia Prioritnej osi 2 OPIS „eCulture” (327kB) 11-06-22
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Eleonóra Andreánska
generálna riaditeľka sekcie Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry, MK SR
Implementácia Prioritnej osi 3 OPIS „Broadband” (231kB) 11-06-22
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Branislav Máčaj
generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES)