uživatel: 
heslo: 

 
     
  Download
  hledat  výraz v názvu nebo v popisu dokumentu
 
 Zpět na ROSALINE 2009 Bratislava

 ROSALINE 2009 - archív príspevkov
Dokument: 1-20, 21-38

celkem dokumentů: 38
  Soubor  datum 
Zefektívnenie výkonu správy a údržby a zvýšenie bezpečnosti premávky na cestných komunikáciách (2MB) 09-04-30
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
prof. Alica Kalašová, Ivan Mokrý
Žilinská univerzita v Žiline, Žilinský samosprávny kraj
Analýza nehodovosti zo systému GPS a vytváranie máp nehodovosti (2MB) 09-04-30
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
pplk. Josef Tesařík
Policejní prezidium ČR
Rôzna účinnosť spomaľovacích prvkov (536kB) 09-04-30
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Zuzana Čarská
ČVUT v Praze
Vplyv povrchových vlastností vozovky na bezpečnosť dopravy (586kB) 09-04-30
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
prof. Ján Čelko, Matúš Kováč
Žilinská univerzita v Žiline
Bilbord - tichý zabijak vodičov (1MB) 09-04-30
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Karol Kleinmann
Salvus – Inštitút dopravnej psychológie
Bezpečnosť na železničných priecestiach v širších súvislostiach (2MB) 09-04-30
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
František Kopecký, Arnošt Matlafus, Patrik Břečka
KPM CONSULT
Dopravné prieskumy a modelovanie v mestách SR (2MB) 09-04-30
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Tibor Schlosser
INNOVIA PPP Solutions
Technické závady vozidiel a bezpečnosť (1MB) 09-04-30
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Martin Kmeť
SLOVDEKRA
Legislatívne a technické predpisy na konštrukciu vozidiel a ich aplikácia na bezpečnosť cestnej premávky (707kB) 09-04-30
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Ľubomír Moravčík, Marek Hudec
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Vplyv pravidelných technických prehliadok na pojazdnosť a bezpečnosť vozidiel (2MB) 09-04-30
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Uwe Zeymer
EKRA International
Komunikačné technológie v cestnej doprave a možnosti využitia MHz pásma (2MB) 09-04-30
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Martin Pípa
Centrum dopravního výzkumu
Metrológia ako nástroj zvyšovania bezpečnosti cestnej dopravy (1MB) 09-04-30
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
doc. Ľubomír Kučera
Slovenská legálna metrológia
Moderné prvky aktívnej bezpečnosti vo vozidlách (2MB) 09-04-30
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Bedřich Erik Rathouský
Univerzita Pardubice
Efektívne riadenie dopravného prúdu pri kongesciách pomocou mobilných IDS (1MB) 09-04-30
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Marek Ščerba, Martin Smělý
Centrum dopravního výzkumu
Bezpečné stĺpy zvyšujú bezpečnosť cestnej premávky (490kB) 09-04-30
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
prof. Jozef Gnap
Žilinská univerzita v Žiline
Projekty na upokojenie dopravy na prieťahoch miest v blízkosti priechodov pre chodcov realizované v r. 2006 – 2008 (3MB) 09-04-30
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Peter Mišanko
Projekty na upokojenie dopravy na prieťahoch miest v blízkosti priechodov pre chodcov realizované v r. 2006 – 2008
Moderná analýza dopravných nehôd (1MB) 09-04-30
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
prof. Gustáv Kasanický
Žilinská univerzita v Žiline, Ústav súdneho inžinierstva
Agresivita účastníkov cestnej premávky - terénny výskum (1MB) 09-04-30
Pro zobrazení tohoto dokumentu je potřeba zadat jméno a heslo
Zuzana Lisá
Ministerstvo dopravy ČR, BESIP