CVIS Workshop

Odborný seminář o kooperativních systémech, jejich potenciálu při zvyšování bezpečnosti silničního provozu a řízení silniční dopravy ve městech.

10. 3. 2010

Malostranský palác, Praha 

CVIS = Cooperative Vehicle Infrastructure Systems = kooperativní systémy = "komunikující" automobily a silniční infrastruktura

Aktuální informace

18. 3. 2010
Byly zveřejněny vybrané fotografie z akce. Fotografie naleznete ve fotogalerii.
Přednášky, které na semináři zazněli, si můžete volně stáhnout z archivu příspěvků.

10. 3. 2010
Za účasti více než 70 odborníků z České republiky a ze Slovenska se v Malostranském paláci v Praze uskutečnil CVIS workshop - seminář o kooperativních systémech.

5. 3. 2010
Registrace na seminář bude ukončena v pondělí 8.3. v cca 11:00.

4. 2. 2010
Spuštěn web akce s možností registrace na seminář.

Základní informace o semináři
Kooperativní systémy jsou nastupujícím trendem v oblasti ITS. Slibují podstatné zvýšení efektivity využívání silniční sítě, bezpečnosti silničního provozu a omezení negativních dopadů silniční dopravy na životní prostředí.
Automobiloví výrobci pracují na dohodě, že budou vybavovat vozidla nezbytnou palubní
jednotkou a někteří správci silničních komunikací již jednají o tom, jak kooperativní
systémy rozmísťovat. Technologie pro kooperativní systémy dnes ještě není připravena, ale všechny připravované investice do ITS by již měly brát v úvahu možnost budoucího zavedení kooperativních systémů!
Cílem připravovaného semináře je seznámit účastníky s podstatou kooperativních systémů a prodiskutovat využití jejich potenciálu při řešení aktuálních výzev v oblasti městské a regionální dopravy.
Dokumenty ke stažení
Informační leták
2. oznámení o semináři
Program semináře
Program workshopu
9.3.    
18:00 Neformální zahajovací večeře
navazující na konferenci Elektronické platby v dopravě. Večeře se uskuteční
v restauraci Profesní dům (v Malostranském paláci)
10.3. moderuje: Lina Konstantinopoulou, ERTICO-ITS Europe
8:30 Registrace účastníků semináře
9:00 Přivítání účastníků, zahájení semináře
Prof. Miroslav Svítek, děkan fakulty dopravní ČVUT v Praze
Roman Srp, viceprezident Sdružení pro dopravní telematiku
Lina Konstantinopoulou, koordinace CVIS, ERTICO-ITS Europe
9:15 Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy - příklady z hl. města Prahy
Doc. Tomáš Tichý, Eltodo
9:45 Přínos FCD (Floating Car Data) pro řízení dopravy - případová studie
Filip Linhart, Telefónica O2 Czech Republic
10:15 Úvod do kooperativních systémů – koncept a technologie
András Edelmayer, Ramsys, Maďarsko
11:00 Přestávka na kávu
11:30 Jak můžou aplikace kooperativních systémů podpořit strategické cíle řízení
dopravy ve městech
Jaap Vreeswijk, Peektraffic, Nizozemsko
12:00 Jak můžou kooperativní systémy podpořit veřejnou dopravu – náměty
z testovací lokality v Boloni
Daniela Cocchi, ATC Bologna (operátor veřejné dopravy), Itálie
12:30 Možné scénáře pro rozmístění kooperativních systémů
Lina Konstantinopoulou, ERTICO-ITS Europe
13:00 Závěr semináře, business lunch
Místo konání
Malostranský palác
Malostranské nám. 25
110 00 Praha 1
 
Pro zobrazení mapy klikněte zde.
 
Jak se na konferenci dostanete.
 
Tipy na ubytování.
 
     
   
     
 
 
  Pořadatelé
     
 
 
     
   
 
Projekt Cooperative Vehicle Infrastructure Systems (CVIS project) je podporován Šestým rámcovým programem Evropské komise pro výzkum.