Чешка телематична есен в България

Специализирана конференция и съпровождаща експозиция на тема: Интелигентни транспортни системи и услуги, телематиката в ютилити сектора и практически възможности на чешката промишленост
 

17. 9. 2008

Шератон София Хотел Балкан

2. конференция, свързана с проведените ITS Sofia Czech Days 2007

Новини

Uploaded archive of contributions and photogallery

Партньорски и спонсорски дружества
 
     
     
     
 
     
Изтегляне
Дневен ред на конференцията и Формуляр за регистрация
Кратък профил на партньорите
 
Дневен ред на конференцията
  Откриване на конференцият 
Уводни изказвания на видни български и чешки личности.
С участието на:
Юджел Атилла, замастник-министр на транспорта на РБългария
Н.П. Мартин Клепетко, Посланик на Чешката република в РБългария
Петр Шлегр, заместник министър на транспорта на ЧР
Кирил Ерменков, Председател на Научно-технически съюз по транспорта,
Атанас Тасев, Президент на ITS България
Божидар Божинов, Председател на Българска търговско-промишлена палата
Основи на телематиката, системна архитектура, приложение и ползи
Мирослав Свитек
Асоциация за транспортна телематика на Чешката Република (ITS&S Czech Republic)
  Електронни плащания
Интелигентни системи в обществения транспорт 
Електронна система за магистрални такси в ЧР и следващото й развитие
Карел Черни
Kapsch Telematic Services
Сътрудничество на фирмите-членки на Асоциацията за транспортна
телематика на ЧР (ITS&S Czech Republic) при реализацията на проекта за електронни магистрални такси в ЧР
Филип Линхарт
Асоциация за транспортна телематика на Чешката Република
София «безконтактно» – ползване на градския транспорт с карти
Владимир Воячек
Mikroelektronika
АМСБУС: Система за предварителна продажба на билети, резервация на места и диспечиране на автобусни превози
Иржи Здобницки
ČSAD SVT Прага
  Управление на трафика и автомобилния парк 
Системи за управление на автомобилния трафик
Владимир Кетнер, Ивана Черна
AŽD Прага
Флийтуер – хора, автомобили, информация
Павел Дворжак
Radium
Системи за управление и регулация на трафик
Зденек Плишка
ELTODO EG
Интелигентни транспортни системи – перспективи и приложения в България
Орлин Русев
ITS България
Методика, моделиране и прогнози на трафика и нужните инвестиции при
внедряване на ERTMS в железопътната мрежа на Република България
Тодор Константинов Размов
Национална компания "Железопътна инфраструктура", ITS България
  Телематиката в други ютилити 
Приложение на сателитни навигационни и телекомуникационни технологии в промишлеността
Роман Сърп
Асоциация за транспортна телематика на Чешката Република
Значение и принос на телематиката и ICT за ефективността на
производството, преноса, разпределението и потреблението на
електроенергия
Петр Шпринц
ČEZnet
Основна концепция и подходи при изграждането на е-Правителство
Мирослав Хруби
Служба за защита на личните данни на ЧР
Значението на телем. приложения за развитието на икономиката на България
Панел за дискусия, модериран от Роман Сърп
С участието на видни български и чешки експерти
Уводнo изказванe: Атанас Тасев, Президент на ITS България
  Други материали 
Значение на качеството в строителството за безопасността на движението в тунели
Марие Фиалoвa, Петр Cвободa; SPEL
 
     
   
     
 
     
  Организатори
     
 
     
  Подкрепа
     
 
     
 

Медийни партньори